Tortur og korruption i Sri Lanka, Kenya, Congo og Sydafrika

Tortur udøves oftest overfor fattige og marginaliserede mennesker og bruges til at afkræve bestikkelse og beskyttelsespenge. Med dette forskningsprojekt ønsker vi at opnå bedre forståelse for disse mekanismer i fattige byområder i Sri Lanka, Kenya, Congo og Sydafrika.

Projektbeskrivelse

Tortur udøves med et formål. Det kan være for at straffe, få oplysninger ud af folk, eller for at ydmyge dem. I langt de fleste tilfælde bruges tortur og truslen om tortur for at få borgere til at betale bestikkelse og beskyttelsespenge. Betales der ikke, er den fysiske afstraffelse sjældent langt væk. Der findes ikke megen viden om omfanget og typen af denne slags transaktioner. Studier af korruption ser oftest på den "store" korruption på statsplan, men for langt de fleste mennesker er det småkorruptionen, der betyder noget. Hvis de betaler, kan de undgå at blive udsat for tortur og overgreb, men det dræner også deres lommer for de midler, de skulle bruge på at forbedre deres egne liv. Studiet af sammenhængen mellem tortur og korruption er en af de mest oversete i menneskerettighedsarbejdet og dette projekt har til formål at skabe viden om disse mekanismer, som lokale menneskerettighedsorganisationer også vil kunne inddrage i arbejdet med at forbygge tortur.

Gennem fire case-studier vil dette projekt skabe ny viden om hvordan sammenhængen mellem korruption og tortur udspilles i forskellige sociale, økonomiske og etniske sammenhænge. I Nairobi, Kenya fokuseres der på hvordan gadesælgere håndterer politi og andre kommunale myndigheder og hvordan penge, varer og vold udveksles imellem de to grupper. I Goma i det østlige Congo er fokus for studiet hvorledes handlende og sikkerhedsapparater samarbejder om skabelsen af sikkerhed og hvem sikkerhedsarbejdet rettes imod. I Sri Lanka er fokus på hvordan forskellige etno-religiøse grupper håndteres forskelligt af politistyrker og militær. I Sydafrika er fokus på hvordan voldelige relationer med politi og andre myndigheder også påvirker hvordan familier lever sammen i Cape Town’s fattige townships.

Baggrund

“Korrupte og dårligt fungerende restsystemer er en grundlæggende årsag til tortur og mishandling. Der er en anerkendt sammenhæng mellem niveauet af korruption I et land og udbredelsen af tortur og mishandling,” udtalte Manfred Nowak, FNs Special Rapportør om Tortur i 2009. I mange år har denne viden været udbredt blandt menneskerettighedsforkæmpere, men den har aldrig tidligere været genstand for et videnskabeligt projekt. Med dette projekt ønsker vi at udfylde et hul i den viden vi har om hvorfor tortur udøves, af hvem og mod hvem.

Metoder

Projektet er baseret på etnografisk dataindsamling og analyse.

Relaterede publikationer

Corruption and Torture, Aalborg Universitetsforlag, Steffen Jensen og Morten Koch Andersen 2018 | Download E-bog

Why Corruption Matters in Human Rights, Journal of Human Rights Practice, Oxford Uni. Press, Morten Koch Andersen 2018 | Download article

Lande

Sri Lanka, Kenya, Congo, Sydafrika

Samarbejdspartnere

Relaterede projekter

Tværsektoriel forebyggelse af tortur og organiseret vold

Projektet har som mål at skabe sikkerhed gennem samarbejde mellem stat og borgere. Byområder med høje voldsrater har mange konflikter mellem borgerne og staten og meget tortur, men ved at opbygge tillid mellem myndigheder og civilsamfund gør vi dem i stand til at forebygge vold og dermed sætte tortur og organiseret vold på det politiske landkort.