Reception

Afskedsreception for Direktør Karin Verland

Dato:

28/03/2019

Tid:

15:00 - 17:00

Sted:

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur
Bryggervangen 55, 2100 KBH Ø

Billet/tilmeld:

cebo@dignity.dk

Efter 8 år som direktør i DIGNITY fratræder Karin Verland ved udgangen af marts 2019.

Vi vil gerne ved en reception sige tak til Karin for hendes store og betydningsfulde indsats for DIGNITY.

Det vil glæde os at se dig/jer til reception Torsdag den 28. marts | kl. 15.00 – 17.00 hos DIGNITY på Bryggervangen 55, København Ø.

Vi beder om en tilbagemelding senest den 21. marts på cebo@dignity.dk.

Vi håber, at du/I vil markere dagen sammen med os og Karin.

Med venlig hilsen
DIGNITY – DANSK INSTITUT MOD TORTUR