Konference

Er det muligt at lave en tidlig indsats, der støtter nyankomne flygtninge i at håndtere traumereaktioner og PTSD?

Dato:

20190131

Tid:

08:30 - 13:00

Sted:

Kosmopol Fiolstræde 44, 1171 København K

Billet/tilmeld:

Tilmeld dig her
DIGNITY inviterer til konference. I samarbejde med Dansk Røde Kors stiller vi skarpt på nyankomne traumatiserede flygtninges funktionsniveau og behandlingsbehov. Vi deler vores erfaringer med udvikling og afprøvning af et ACT (Acceptance and Commitment Therapy) baseret gruppeforløb i projekt KOMPAS. Forløbet har til formål at forebygge udviklingen af traumereaktioner og hjælpe den enkelte til at kunne leve med traumatiske oplevelser og mestre en ny hverdag i Danmark. Erfaringer fra rehabiliteringsklinikken i DIGNITY viser, at traumatiserede flygtninge ofte lever i Danmark i mange år med svære følger efter traumer uden at modtage relevant og effektiv behandling. Ubehandlede symptomer på traumer og Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD) kan have store menneskelige omkostninger i form af et liv med fysiske og psykiske symptomer. Symptomer, som kan føre til vanskeligheder med at vise omsorg for sine børn, lære det danske sprog, indgå i det danske samfund og få hverdagen til at hænge sammen. Rehabiliteringsklinikken i DIGNITY har med fondsmidler fra Det Obelske Familiefond udviklet og afprøvet:
  1. En systematisk beskrivelse af gruppen af nyankomne flygtninge og deres funktionsniveau
  2. Et kort manualiseret ACT gruppeforløb, som også er afprøvet i asylfasen i Dansk Røde Kors
  3. Et kultursensitivt neuropsykologisk testbatteri
Der vil være ankomst og morgenkaffe fra kl. 8.30-9.00, og konferencen slutter med sandwich og videre dialog mellem kl. 12.15 - 13.00. Du er velkommen til at videresende invitationen til kollegaer eller samarbejdspartnere, som kunne finde konferencen interessant. Vi glæder os til at se dig! Med venlig hilsen Maj Thoft Haslund Projektleder, DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur Du kan downloade programmet her KOMPAS -  DIGNITYS ACT MANUAL TIL GRUPPER FOR NYANKOMNE FLYGTNINGE MED TRAUMEREAKTIONER Erfaringer fra rehabiliteringsklinikken i DIGNITY viser, at traumatiserede flygtninge ofte lever i Danmark i mange år med svære følger efter traumer uden at modtage relevant og effektiv behandling.

Download PDF version

    Evaluering - KOMPAS Gruppeforløb for nyankomne flygtninge med traumereaktioner LG Insight     Download PDF version   DIGNITY logo dansk