Det går pengene til

 

Sådan anvender DIGNITY din støtte

Hver gang DIGNITY modtager 100 kr. bliver de 37 kr. brugt til rehabilitering af torturofre i Danmark og internationalt, 52 kr. bruges til forebyggelse af tortur og vold i bl.a. fængsler og byområder, 3 kr. bruges til oplysning, 2 kr. til ledelse og kun 6 kr. går til administration.

Når du støtter DIGNITY, går størstedelen af dit bidrag til kampen mod tortur og behandling af torturofre og andre stærkt traumatiserede flygtninge i Danmark. Derudover er vi repræsenteret i 20 lande, hvor vi samarbejder med lokale partnerorganisationer om at bekæmpe tortur og hjælpe torturoverlevere og deres familier videre i livet.

Oplysning og administration

Jo flere der kender til DIGNITY, desto flere bakker op om arbejdet, hvilket gør, at vi kan hjælpe endnu flere torturofre og traumatiserede flygtninge. Vi fokuserer på at have en stram styring af økonomien, så flest mulige midler bliver anvendt til kampen mod tortur. Derfor anvender vi kun 6% af vores budget til administration.