Henvisning til behandling

Henvisning til et tværfagligt rehabiliterings- og behandlingstilbud i DIGNITY skal ske via egen læge eller anden speciallæge.
Kommuner kan også som noget nyt henvise borgere til behandling i DIGNITY.

Henvisningsprocedurer for læger og kommuner.

Fysioterapeutiske behandlingstilbud

Painschool: Et forløb til dig, som lever med fysiske smerter og stress i hverdagen.

Behandlingstilbud for ukrainske flygtninge

Gruppebehandling ’KOMPAS’ er et forebyggende behandlingstilbud for ukrainske flygtninge.

Spørgsmål vedrørende henvisning

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores sekretariat.

Aktuelle ventetider

Der er aktuelt ikke ventetid på behandling. Der påbegyndes som udgangspunkt udredning inden for 30 dage.
Patienten skal møde til behandling 1-2 gange om ugen.

sundhed-logo