Egenbetaling af tolkebistand

Med lovforslaget forslås det at indføre et gebyr for fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsenet for personer, der har været bosat i Danmark i mere end 3 år. Det vil ramme torturofre hårdt, hvoraf mange er diagnosticeret med PTSD, hvilket forringer deres evne til at huske og lære nyt.

Lovforslaget om egenbetaling af tolkebistand efter 3 års ophold i Danmark vil ramme DIGNITYs patientgruppe urimeligt hårdt. I 60 til 70 procent af behandlingsforløbene har patienterne brug for tolkebistand, selvom de har boet i Danmark i mere end 3 år. Med det nye lovforslag risikeres det, at patienterne tvinges væk, fordi de ikke har råd til at betale for tolk under et behandlingsforløb, men bliver nødt til at prioritere mad på bordet og husly til deres børn og familie.

Hvis lovforslaget om egenbetaling for tolkning bliver vedtaget, vil det i yderste konsekvens betyde, at traumeklinikker rundt om i landet ikke vil kunne tilbyde den nødvendige behandling og støtte til rehabilitering, som er nødvendig for, at patienterne kan tage vare på sig selv, deres børn og et meningsfuldt arbejdsliv. Det vil få skadelige konsekvenser – både menneskeligt, for den enkelte og for familien og for samfundsøkonomien

D. 19. april 2018 er lovforslaget sat på dagsorden til 1. behandling. Ikrafttrædelsesdatoen er d. 1. juli 2018.

DIGNITY er kritiske overfor lovforslaget og holder derfor skarpt fokus på udviklingen i sagen om egenbetaling af tolkebistand.

Hold dig opdateret

Du kan også holde dig opdateret på lovforslaget og modtage relevante nyheder og informationer vedrørende lovforslaget. Tilmeld dig vores nyhedsservice og hold dig opdateret på udviklingen.

Jeg bekræfter, at DIGNITY må kontakte mig via mail, opkald og sms, med nyheder og informationer om lovforslaget, samt forslag til, hvordan jeg kan støtte DIGNITYs arbejde.