PRESSERUM

Pressetelefon

22 91 00 20

Pressetelefonen er åben på hverdage i tidsrummet: 09.00 - 16.00.
Uden for dette tidsrum kan Kamilla Drøidal, chef for DIGNITYs kommunikations- og fundraisingafdeling, kontaktes på tlf. 51 39 82 49

Mail

presse@dignity.dk

Presse- og kommunikationsmedarbejder

Kirsten Dall Hjøllund

Telefon: 23 48 84 01

E-mail:

Pressemeddelelser og høringssvar:

8. marts 2019: Pressemeddelelse vedrørende DIGNITYs juridiske chef, som er blevet valgt som vicepræsident i Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur  - Download

23. januar 2019: Høringssvar L140 vedrørende Regeringen og Dansk Folkepartis lovforslag, der blandt andet har til formål at sikre et såkaldt paradigmeskifte i dansk integrations- og udlændingepolitik. - Download

DIGNITYs direktør fratræder sin stilling

Paradigmeskiftets skræmmende konsekvenser i praksis

10. september 2018: Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven, straffeloven og lov om folkeskolen - (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat m.v.) Download

16. februar 2018: Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af revisionsbestemmelse) - Download

9. februar 2018: Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand) - Download

23. november 2017: Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love […] - Download

Se alle DIGNITYs høringssvar på denne side.

VIL DU VIDE MERE OM TORTUR?

Så besøg vores FAQ om tortur her.

DIGNITYs årsberetning 2017

Download PDF

Download dansk logopakke

Download engelsk logopakke

DIGNITYS STRATEGI 2019 - 2021

Pressefotos

af Karin Verland, Direktør i DIGNITY. Fotografer: Christina Hauschildt/All Over Press og Thomas Dahl

Talspersoner

Direktør

Karin Verland
Direktør i DIGNITY

Nøgleord:
DIGNITY som organisation
Mærkesager og politiske holdninger
Rehabilitering af torturofre og deres familier
Torturbekæmpelse

E-mail: 

Ledelse og fageksperter – Tortur, forebyggelse, konventioner og FN

Therese Rytter
Jurist, leder af juridisk afdeling,
medlem af CPT (Europarådets Komité til forebyggelse af Tortur)

Nøgleord:
Menneskerettighedslovgivning
Konventioner
Forebyggelse af tortur
Europa
Kapacitetsopbygning af retsstater

E-mail:

Jens Modvig
Overlæge, leder af sundhedsfaglig afdeling, formand for FN’s Komité mod Tortur

Nøgleord:
Torturmetoder og udbredelse
Torturens konsekvenser
Torturundersøgelser
Rehabilitering
FN

E-mail:

Henrik Rønsbo
Antropolog, leder af afdeling for voldsforebyggelse i byområder

Nøgleord:
Voldsforebyggelse
International udvikling
Post-konflikt samfund
Udsatte boligområder

E-mail:

Presse, kommunikation og fundraising

Kamilla Bjørn Drøidal
Kommunikations- og fundraisingchef i DIGNITY
– Dansk Institut Mod Tortur

E-mail: