PRESSERUM

Pressetelefon

22 91 00 20

Mail

presse@dignity.dk

Pressechef

Caroline Broge

Telefon: 41 20 03 40

E-mail:

Presse- og kommunikationsmedarbejder

Kirsten Dall Hjøllund

Telefon: 23 48 84 01

E-mail:

Pressemeddelelser og høringssvar:

10. september 2018: Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven, straffeloven og lov om folkeskolen - (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat m.v.) Download

16. februar 2018: Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af revisionsbestemmelse) - Download

9. februar 2018: Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand) - Download

23. november 2017: Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love […] - Download

DIGNITY'S STRATEGY 2019 - 2021

Læs online

Download PDF-version

Download dansk logopakke

Download engelsk logopakke

VIL DU VIDE MERE OM TORTUR?

Så besøg vores FAQ om tortur her.

Pressefotos

af Karin Verland, Direktør i DIGNITY. Fotografer: Christina Hauschildt/All Over Press og Thomas Dahl

Talspersoner

Direktør

Karin Verland
Direktør i DIGNITY

Nøgleord:
DIGNITY som organisation
Mærkesager og politiske holdninger
Rehabilitering af torturofre og deres familier
Torturbekæmpelse

E-mail: 

Ledelse og fageksperter – Tortur, forebyggelse, konventioner og FN

Therese Rytter
Jurist, leder af juridisk afdeling,
medlem af CPT (Europarådets Komité til forebyggelse af Tortur)

Nøgleord:
Menneskerettighedslovgivning
Konventioner
Forebyggelse af tortur
Europa
Kapacitetsopbygning af retsstater

E-mail:

Jens Modvig
Overlæge, leder af sundhedsfaglig afdeling, formand for FN’s Komité mod Tortur

Nøgleord:
Torturmetoder og udbredelse
Torturens konsekvenser
Torturundersøgelser
Rehabilitering
FN

E-mail:

Henrik Rønsbo
Antropolog, leder af afdeling for voldsforebyggelse i byområder

Nøgleord:
Voldsforebyggelse
International udvikling
Post-konflikt samfund
Udsatte boligområder

E-mail:

Presse, kommunikation og fundraising

Caroline Broge
Pressechef i DIGNITY
– Dansk Institut Mod Tortur

Nøgleord:
DIGNITYs arbejdsområder
Fakta om tortur
Kontaktperson for journalister

E-mail:

Mobil: 41 20 03 40