»Før kom de nærmest listende ind til os.

Nu kommer torturoverlevere og spørger efter behandling«

Mød de mennesker, der arbejder for at hjælpe traumatiserede flygtninge i Jordan.

»Før kom de nærmest listende ind til os. Nu kommer torturoverlevere og spørger efter behandling«

Mød de mennesker, der arbejder for at hjælpe traumatiserede flygtninge i Jordan.

Vores arbejde i kampen mod tortur

Rehabilitering

Vi arbejder for, at torturoverlevere over hele verden får adgang til god og professionel rehabilitering. 

Forebyggelse

Både i Danmark og internationalt arbejder DIGNITY med forebyggelse af tortur.

Dokumentation og retsforfølgning

Vi samarbejder med partnere om at indsamle og opbevare beviser for tortur og andre internationale forbrydelser.

Internationale programmer

Forebygger tortur og vold og skaber adgang til rehabilitering for ofrene.

Fortalerarbejde

Vi rådgiver myndigheder i ind- og udland i kampen mod tortur og råber op, når menneskerettigheder overtrædes.

Forskning og viden

DIGNITY formidler viden om torturens konsekvenser, effektiv forebyggelse og rehabilitering af ofre.

Vi samarbejder med partnere verden over

Vores internationale programmer har fokus på at forebygge tortur og vold og skabe adgang til rehabilitering for traumatiserede ofre.

Det sker blandt andet gennem målrettet kapacitetsudvikling af civilsamfundspartnere, vidensinstitutioner og myndigheder i udviklings- og transitionslande.

DIGNITY bliver støttet af

Barn af en torturoverlever

Kampagnen sætter fokus på børn af torturoverlevere. Ubehandlede traumer rammer ikke kun torturoverleverne selv, men griber også fat om anklerne på deres børn.