DIGNITY kæmper for en verden fri for tortur

DIGNITY kæmper for en verden fri for tortur

TORTUR LØSER INTET OG HAR KUN VOLDSOMT SKADELIGE KONSEKVENSER FOR MENNESKER OG SAMFUND

Tortur løser intet og har kun voldsomt skadelige konsekvenser for mennesker og samfund

Temaer vi arbejder med

Forebyggelse

af vold og tortur i byområder

Vi arbejder med evidensbaserede interventioner for at forebygge tortur og organiseret vold i fattige byområder – både nationalt og internationalt.

LÆS MERE

Forebyggelse

af tortur i fængsler

Vi arbejder for at bekæmpe og forebygge tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling i institutioner, hvor personer holdes frihedsberøvet.

LÆS MERE

Rehabilitering

i Danmark og internationalt

Vi tilbyder højt specialiseret og multidisciplinær rehabilitering til torturofre og andre stærkt traumatiserede flygtninge på vores klinik i København. Derudover opbygger og udvikler vi rehabiliteringstilbud flere steder i verden.

LÆS MERE

Se vores henvisningsskemaer til klinikken

Kommende events

 

Nyheder fra DIGNITY