Om DIGNITY

DIGNITY er en international menneskerettigheds- og udviklingsorganisation. Vi har siden 1982 arbejdet for en verden fri for tortur og vold. Vi forebygger tortur og vold, behandler traumatiserede ofre og støtter lokale partnerorganisationer i at dokumentere alvorlige menneskeretskrænkelser, så de ansvarlige kan blive retsforfulgt.

Vores vision og mission

DIGNITY’s vision er en verden uden tortur. I arbejdet for at virkeliggøre denne vision er vores mission at være den ledende globale organisation for forskningsbaseret forebyggelse af tortur, rehabilitering af traumatiserede ofre og dokumentation af alvorlige krænkelser af menneskerettigheder.

Hvem er DIGNITY

DIGNITY har hovedsæde i Danmark, men samarbejder med partnerorganisationer i omkring tyve lande.
Vi blev grundlagt i 1982 af læge Inge Genefke. Som nogle af de første satte vi fokus på behovet for specialiseret hjælp til torturofre, og DIGNITY (eller Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre, som det hed dengang) blev således et af de første torturrehabiliteringscentre i verden.

Vi kæmper for en verden fri for tortur og giver torturofre den livsnødvendige rehabilitering. Vi behandler flygtninge med psykiske og fysiske skader fra krig, flugt og tortur i vores klinik i København, og vi støtter og træner partnerorganisationer verden over i at forebygge tortur og hjælpe ofrene. Vi forsker og udvikler ny viden på området, og vi kæmper for politiske forandringer til gavn for torturoverlevere nationalt og internationalt.

Vi arbejder med og ud fra anerkendte, internationale menneskerettighedsstandarder og konventioner, blandt andet FN’s Konvention mod Tortur og anden Grusom, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf, Istanbul-protokollen, Nelson Mandela-reglerne og Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling.

Særlige anerkendelser

DIGNITY har konsultativ status under FN’s Økonomiske og Sociale Råd, ECOSOC, og er medlem af WHO’s Alliance for Forebyggelse af Vold (VPA).

Rehabiliteringsklinikken er anerkendt af Sundhedsstyrelsen som nationalt center med speciale i behandling af svært traumatiserede flygtninge.

I 2017 modtog DIGNITY Kronprinsparrets Sociale Pris for arbejdet med at bekæmpe tortur og rehabilitere torturofre i Danmark og internationalt.

Læs mere om vores arbejde

FN's Menneskerettigheder

DIGNITYs arbejde bygger på FN’s Menneskerettigheder, herunder anerkendelsen af det enkelte menneskes værdighed og det universelle forbud mod tortur, som er skabt for at sikre frihed, retfærdighed og fred i verden.

Leaving No One Behind

FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling indeholder et tværgående princip ”Leaving No One Behind”. Dette princip udgør selve kernen af DIGNITYs arbejde for en verden fri for tortur og vold, hvor alle mennesker skal kunne leve deres liv i frihed fra frygt og nød.

Finansiering

DIGNITY er en selvejende institution, uafhængig af partipolitik. DIGNITY’s udenlandske arbejde er blandt andet støttet af Udenrigsministeriet og Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram.
Driften af rehabiliteringsklinikken i København finansieres via samarbejdsaftaler med regioner og kommuner. DIGNITY’s arbejde muliggøres derudover af generøs støtte fra fonde, legater og privatpersoner.