Henvisning til behandling

DIGNITY’s rehabiliteringsklinik tilbyder behandling til traumatiserede flygtninge og deres pårørende. Vi tilbyder behandling til flygtninge med PTSD og samtidig psykisk og/eller somatisk komorbiditet. Kommuner kan også henvise borgere til behandling i DIGNITY.

Henvisningsprocedurer for læger og kommuner

Fysioterapeutiske behandlingstilbud

Behandlingstilbud for ukrainske flygtninge

Behandling i varmtvandsbassin

Aktuelle ventetider

Der er aktuelt ikke ventetid på behandling. Der påbegyndes som udgangspunkt udredning inden for 30 dage.
Patienten skal møde til behandling 1-2 gange om ugen.

sundhed-logo