Fysioterapeutiske behandlingstilbud

Et forløb til dig, som lever med fysiske smerter og stress i hverdagen

Hvem:

DIGNITY´s behandlingstilbud er for flygtninge bosat i København og omegn, der oplever langvarige fysiske smerter og stress i hverdagen. Deltagerne skal selv kunne betale for transport og være indforstået med at møde til alle 10 gruppesessioner.

Der vil være tolk til stede, og holdene er opdelt i kvinde-og mandehold.

Hvor og hvordan:

Behandlingen kræver henvisning via egen læge eller kommune.

Find indformation vedr henvisning af patienter. Samt henvisningsskemaer til læger og kommuner her.

  • 10 gruppebehandlinger af 90 minutters varighed.
  • Gruppebehandlingsforløbet indledes med en visiterende samtale.
  • Afsluttende tilbydes en individuel evalueringssamtale.
  • Forløbet koncentrerer sig om emnerne: Smerte, stress, søvn og aktiviteter i dagligdagen.
  • Behandlingen består af aktiv undervisning og gruppesamtaler, rolige fysiske øvelser, samt strategier til planlægning og evaluering af hjemmeaktiviteter mellem hver session.
  • Forløbet bliver varetaget af en af DIGNITY’s erfarne fysioterapeuter.  

Formålet med DIGNITY´s behandlingstilbud er at styrke deltagernes evne til at leve en aktiv og meningsfuld hverdag på trods af smerter og stress.

  • At deltagerne oplever en stabilisering af smerter og fysiske stresssymptomer, så de ikke forhindrer en meningsfuld dagligdag.
  • At deltageren får integreret aktiviteter, strategier og teknikker i sin dagligdag, så de i mindre grad oplever at blive overvældet af smerter og stress i dagligdagen.
  • At deltageren forstår, hvorfor smerter og stress opstår og lærer deres individuelle fysiske og psykiske reaktionsmønster at kende, så de bliver bedre til at håndtere smerter.
  • At deltageren oplever en forbedret søvn.

Tilbuddet er gratis.

Forløbet foregår hos DIGNITY ved Bryggervangen 55, 2100 Kbh. Ø

Vi planlægger løbende opstart af grupper – kontakt os for nærmere information her.