Talentprogram for studerende

Leder du efter en unik mulighed for at bidrage til den globale kamp mod tortur og organiseret vold som en del af din uddannelse?

Er du drevet af et ønske om at lære og sætte viden i gang? Har du en dokumenteret interesse relateret til DIGNITY’s arbejdsfelt og en stærk akademisk profil? Hvis ja, er DIGNITY’s talentprogram måske noget for dig.

Lukket for ansøgninger

Om programmet

DIGNITY’s talentprogram er et program specielt designet til ambitiøse studerende på uddannelsens kandidatdel, der søger en praktikmulighed som en del af deres akademiske program eller planlægger at skrive en kandidatafhandling inden for tortur eller relaterede emner. Talentprogrammet tilbyder et inspirerende, intenst miljø i krydsfeltet mellem teori og praksis. Som DIGNITY-talent får du mulighed for at udvikle og bidrage til vidensproduktion og skabelsen af ​​en bedre verden sammen med andre DIGNITY-talenter og under kvalificeret vejledning af erfarne DIGNITY-medarbejdere.

Nøglearbejdsområder

 • Forbyggelse af tortur.
 • Rehabilitering inklusive MHPSS til overlevende efter traumer, tortur og vold
 • Medicinske aspekter af tortur
 • Offentlig politik og fortalervirksomhed
 • Menneskerettigheder og international strafferet
 • Udvikling og projektledelse 
 • Kommunikation og fundraising
 • Datastyring, statistik, monitorering og evaluering

Det lægger vi vægt på

DIGNITY lægger vægt på tilgange til at forstå og tackle de komplekse udfordringer med torturforebyggelse og rehabilitering. Det er et centralt element i talentprogrammet at lære af kolleger med forskellig faglig baggrund især på de ugentlige møder, hvor talenter får en chance for at interagere med den brede vifte af faggrupper i DIGNITY.

 

Til efterårssemestret 2024 er vi især interesserede i studerende med følgende interesser:

 • Fortolkningen af tortur i international strafferet (Jura)
 • Brugen af medicinsk bevismateriale i internationale straffesager (Jura)
 • CSO’ernes rolle i at sikre strafferetlig ansvarlighed og overlappende standarder for dokumentation (Jura)
 • Samspillet mellem støtte til ofre, humanitær hjælp og dokumentation af tortur (Jura)
 • Torturmetoder og deres sundhedsmæssige konsekvenser (Folkesundhed)
 • Fængselssundhed (Folkesundhed) 
 • Monitorering, evaluering og læring både kvalitative og kvantitative metoder (Folkesundhed eller samfundsvidenskab)
 • Projekt- og udviklingsarbejde med særligt fokus på MENA-regionen (International udvikling, migrationsstudier, mellemøststudier, menneskerettigheder)
 • Deltage i studier af lokale praksisser og forståelse af ”accountability”  i Myanmar og Egypten (Kriminologi, International udvikling, samfundsvidenskab, antropologi, menneskerettigheder)
 • Deltage i til interventioner og forskningsprojekter om unges rejse igennem retssystemer bl.a. i Filippinerne og Tunesien (International udvikling, samfundsvidenskab, antropologi, menneskerettigheder)
 • Deltage i DIGNITYs forskning i Mental Health Psychosocial Support (Psykologi eller folkesundhed)

FAQ Talentprogram

Læs mere om hvem der kan søge, deadlines og hør mere om de de to spor: Praktikanter og specialestuderende.

For spørgsmål, kontakt venligst:

Talentprogramkoordinator Vibeke Gleitze Schaffenberg

vigs@dignity.dk

 • Som ansøger skal du: være tilmeldt et akademisk program med en praktikmulighed eller planlægge at skrive en kandidatafhandling inden for et af DIGNITY’s nøglearbejdsområder (nævnt ovenfor).
 • Har en stærk akademisk profil
 • Har gode engelskkundskaber
 • For praktikophold i DIGNITY’s Rehabiliteringsklinik i København kræves flydende dansk.

Praktikanter og specialestuderende:

En plads på Talentprogrammet giver dig chancen for at bidrage til DIGNITY’s arbejde mod tortur og vold. Og samarbejde med seniorforskere og kvalificerede seniorrådgivere om igangværende projekter, enten som praktikant eller specialestuderende:

 • Praktikken varer 3-6 måneder, hvor du arbejder på et eller flere DIGNITY-projekter under vejledning af en kvalificeret mentor.
 • Praktik hos DIGNITY giver dig en unik mulighed for at engagere dig i og lære om menneskerettigheder, torturrehabilitering og torturforebyggelse i praksis.
 • Kandidatafhandlingsarbejdspladser er ledige i 4-5 måneder. Du arbejder på dit speciale med co-vejledning fra en relevant og kvalificeret DIGNITY-medarbejder ud over din hovedvejleder på dit universitet.
 • At skrive en kandidatafhandling på DIGNITY giver dig mulighed for at arbejde akademisk med problemstillinger relateret til årsager, konsekvenser eller sammenhænge af tortur og vold og modtage kvalificeret co-supervision.
 • Talentprogrammet er ulønnet, uanset om du er praktikant eller specialestuderende. DIGNITY refunderer endvidere ikke generelle udgifter afholdt under Talentprogrammet. Talenter er derfor ansvarlige for udgifter til transport, forsikring uden for arbejdspladsen, bolig og leveomkostninger.

Talentprogrammet følger det akademiske år og løber to gange om året med et forårssemester, der starter omkring 1. februar og en efterårssæson, der starter omkring 1. september.

For at ansøge skal du udarbejde følgende dokumenter:

 • Motivationsbrev på ca. 500 ord, der beskriver dine grunde til at ansøge, dine specifikke interesser, og om du søger om en praktikplads eller en speciale-arbejdsplads
 • Curriculum vitae
 • Karakterrapport fra din uddannelsesinstitution
 • Et eksempel på dit skriftlige arbejde (gerne bacheloropgave eller tilsvarende)


Alle dokumenter skal være i PDF-format. Bemærk, at det kun er muligt at uploade to PDF-filer, og du skal derfor samle af dine dokumenter. Vi foretrækker at modtage din ansøgning på engelsk.

Deadline for ansøgning til efterårssemestret er 12. april 2024.

Du kan forvente at høre fra os senest fire uger efter ansøgningsfristens udløb.