Rehabilitering

DIGNITY arbejder for, at torturoverlevere over hele verden får adgang til professionel rehabilitering.

I Danmark driver vi en klinik, hvor vi behandler traumatiserede flygtninge og deres familier. Internationalt er vi til stede i en række lande, hvor vi sammen med lokale aktører arbejder for at gøre hjælpen tilgængelig for traumeramte mennesker i udsatte og fattige områder. Desuden forsker vi også i effektive metoder til at behandle traumatiserede ofre. Læs mere om vores rehabiliteringsindsatser her på siden.

Information om henvisning og behandling

I Danmark

DIGNITY er af Sundhedsstyrelsen godkendt som højt specialiseret nationalt center med speciale i rehabilitering af svært traumatiserede flygtninge og deres familier. Behandlingen er gratis i henhold til Sundhedsloven.

DIGNITY’s behandlingsteam er tværfagligt og består af læger, fysioterapeuter, socialrådgivere og psykologer. Klinikken samarbejder med et fast tolke, der har indsigt og erfaring i klinikkens behandling.

Teamet hjælper torturoverlevere, andre traumatiserede flygtninge samt deres familiemedlemmer med at bearbejde fysiske og psykiske traumer og tackle sociale udfordringer.

DIGNITY er endvidere VISO-leverandør på børn, unge og undervisningsområdet.

Når vi behandler traumatiserede flygtninge og deres familier, øger vi ikke kun deres sundhed. Vi øger også deres muligheder for at varetage et arbejde og skabe et bedre liv.

Behandlingen har også positiv virkning på børnene i familierne og deres muligheder for at trives i børnehaven, skolen og foreningslivet.

Læs mere om henvisning og behandlingstilbud her:
Klinik – DIGNITY – Danish Institute Against Torture

Internationalt

I DIGNITY’s internationale programmer arbejder vi med rehabilitering af mennesker, der har været eller er udsat for vold og tortur. Det kan eksempelvis være vold i forbindelse med krig og flugt. Det også være vold, som sker i fængsler, under valgkampe eller partnervold.  
Vores tilgang er traume-informeret. Vi bruger evidensbaserede og kontekstuelt tilpassede interventioner i vores projekter. Vi arbejder altid med lokale aktører for at sikre varige og bæredygtige indsatser for de traumeramte borgere. 
Vi arbejder i områder, som er præget af fattigdom. Her er det ofte svært for volds- og torturoverlevere at få adgang eller råd til behandling. Derfor uddanner og støtter vi frivillige eller lokale sundhedsarbejdere uden baggrund i mental sundhed i at yde psykosocial hjælp, så hjælpen er mere tilgængelig.

Samtidig arbejder vi med oplysningskampagner, der oplyser n om konsekvenserne af vold og tortur og mulighed for at få behandling. Den indsats kombinerer vi med aktiv fortalervirksomhed for at sikre bedre vilkår og behandlingsmuligheder for traumeramte.

Vi arbejder altid med at understøtte og udvikle et henvisningsnetværk, så de overlevere, der har behov for en anden eller en mere specialiseret hjælp, kan henvises til rette behandling.

Det er vigtigt for os, at vores partnere, som yder psykosocial hjælp, også selv har adgang til den nødvendige støtte. Derfor har vi også fokus på, hvordan sundhedsarbejderne passer på sig selv, så de fortsat kan yde den vigtige indsats for volds- og torturoverlevere.

Det gør vi blandt andet i Uganda og Kenya, hvor vi træner lokale sundhedsarbejdere i at yde psykisk førstehjælp til mennesker, der er udsat for partnervold. I Jordan støtter vi lokale fysioterapeuter og psykologer i behandlingen af mennesker med traumer efter krig, flugt og tortur.

I Ukraine hjælper vi organisationer, der dokumenterer tortur og andre grove krænkelser af menneskerettighederne, med, hvordan de kan passe på både torturoverlevere og sig selv i deres arbejde.

Internationale programmer

Vi samarbejder med partnere verden over. Det sker blandt andet gennem målrettet kapacitetsudvikling af civilsamfundspartnere, vidensinstitutioner og myndigheder i udviklings- og transitionslande.