Dokumentation og retsforfølgning

Vi samarbejder med partnere om at indsamle og opbevare beviser for tortur og andre internationale forbrydelser.

Retsforfølgning og retfærdighed ikon

Behovet for en indsats for retfærdighed

I forbindelse med væbnede konflikter eller repressives regimers undertrykkelse er indsamling og opbevaring af beviser for internationale forbrydelser afgørende for at sikre, at gerningsmændene retsforfølges og straffes, og ofrene ydes erstatning.

Selv under de mest ideelle forhold er indsamling af oplysninger om og beviser for forbrydelser en kompleks og vanskelig opgave – og det er i endnu højere grad tilfældet i repressive stater og under væbnede konflikter, hvor adgangen til de berørte samfund kan være stærkt begrænset, og hvor vigtige beviser risikerer at gå tabt, blive beskadiget eller ødelagt.

I Belarus og Ukraine hjælper DIGNITY civilsamfundsorganisationer med at bekæmpe straffrihed, yde erstatning til ofrene og søge at drage de skyldige til ansvar for grove menneskerettighedskrænkelser og alvorlige brud på den humanitære folkeret, der udgør forbrydelser i henhold til folkeretten.

Sådan arbejder DIGNITY for retfærdighed

DIGNITY fokuserer på at styrke og udvikle kapaciteten hos vores lokale partnere, der dokumenterer internationale forbrydelser. DIGNITY’s internationale strafferetsjurister, læger og psykologer bruger forskellige typer af interventioner, der spænder fra træning, praktiske workshops og teknisk ekspertise til mentorordninger for at fremme vores partneres offer-centrerede og traume-informerede tilgang i bestræbelserne på at indsamle beviser og udarbejde indlæg til internationale domtole og FN-organer.  

Vores højeste prioritet er at støtte ofrene og minimere risikoen for, at de bliver re-traumatiseret. Sammen med vores partnere har vi oprettet og driver centre til støtte for ofrene for at sikre vedvarende og tilgængelig humanitær, psykologisk og juridisk bistand til dem, der er hårdest ramt af internationale forbrydelser.

Vores tilgang til retfærdighed

Tortur er omfattende og systematisk i mange lande og regioner verden over. DIGNITY’s vision er at bringe vores tværfaglige ekspertise i spil i sammenhænge, hvor omfattende krænkelser truer med at skabe straffrihed for tortur, mishandling og andre internationale forbrydelser. DIGNITY prioriterer i den forbindelse ofrenes behov og ønsker i et tæt samarbejde med lokalsamfundene.

Sådan arbejder DIGNITY

I Ukraine hjælper DIGNITY civilsamfundspartnere med at indsamle, sikre og opbevare beviser for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. De indsamlede oplysninger deles med Den Internationale Straffedomstol og Ukraines anklagemyndighed for at bistå disse i deres respektive efterforskning og støtte bestræbelserne på at opnå retfærdighed på internationalt og nationalt plan. DIGNITY yder også psykosocial støtte til ofre og vidner samt juridisk bistand til ofrene i forbindelse med retssager på nationalt plan om erstatning.

I Belarus står DIGNITY i spidsen for International Accountability Platform for Belarus (IAPB), som indsamler, verificerer og bevarer beviser for internationale forbrydelser, der angiveligt er begået af de belarusiske myndigheder og andre i optakten til og efter præsidentvalget i 2020. IAPB samarbejder med anklagere i EU-lande, der efterforsker forbrydelser begået i Belarus. Der arrangeres jævnligt workshops og kurser om vigtige emner for at støtte vores belarusiske partneres dokumentationsindsats.

I mange år har DIGNITY sammen med vores partnere i civilsamfundet hjulpet med at dokumentere tortur i lande i Mellemøsten og Nordafrika.

DIGNITY har bidraget til de internationale retningslinjer for dokumentation af tortur (’Istanbul-Protokollen). En korrekt gennemført dokumentation af individuelle tilfælde af tortur, herunder interviews med offeret, juridiske undersøgelser og lægeundersøgelser kan bruges som bevismateriale ved nationale og internationale domstole i bestræbelserne på at få stillet gerningsmændene til ansvar og sikre oprejsning til ofrene.