Internationale programmer

Vores internationale programmer har fokus på at forebygge tortur og vold og skabe adgang til rehabilitering for traumatiserede ofre.

Information om internationale programmer

Sådan arbejder vi internationalt

Det sker blandt andet gennem målrettet kapacitetsudvikling af civilsamfundspartnere, vidensinstitutioner og myndigheder i udviklings- og transitionslande. Sammen med vores partnere i hele verden arbejder vi for sociale og politiske forandringer, så tortur kan forhindres og torturoverlevere kan få hjælp.

Forebyggelse

Sammen med vores partnere fremmer vi:

  • International lovgivning, der forbyder og forhindrer tortur.
  • Dokumentation af tortur med henblik på fortalerarbejde, retsforfølgelse og oprejsning.
  • Reformer af justits- og fængselsmyndigheder, der leverer nødvendig beskyttelse og humane vilkår for indsatte i fængsler og steder, hvor mennesker er frihedsberøvet.
  • Reformer af politi- og sikkerhedsmyndigheder, der udøver deres mandat i overensstemmelse med menneskerettighedsstandarder.
  • Forebyggelse af forskellige former for vold, herunder kønsbaseret vold og voldelig ekstremisme, der avler og bruges til at legitimere tortur.

Behandling

Sammen med vores partnere fremmer vi:

  • International lovgivning, der anerkender retten til rehabilitering.
  • At relevante sygehuse og læger har vilje og kapacitet til at levere fagligt kvalificerede behandlingsydelser for alle traumatiserede ofre.
  • Udbredelsen af viden, der bekæmper stigma om traumer.
  • Målrettede inklusionsindsatser til traumatiserede ofre og deres familier i lokalsamfund.
  • Udvikling af stærkt og levende civilsamfund, der kan presse og støtte relevante myndigheder i fremme af universel rehabilitering af torturoverlevere.

Her arbejder vi

Vi arbejder pt. i flg. lande:

Hvis du har spørgsmål om vores progammer, kontakt vores internationale programchef Morten Olesen på mail mool@dignity.dk.

DIGNITY arbejder med partnere i Tunesien, Jordan, Marokko, Egypten, Libyen, Libanon, Israel og de besatte palæstinensiske områder. Derudover har vi vores egne landekontorer i Tunesien og Jordan.

I lande som Tunesien, Jordan og Marokko arbejder vi med at sikre, at forebygge tortur ved at samarbejde med både nationale myndigheder og civilsamfundet. Vi fokuserer f.eks. på at fremme alternativer til fængsling og på at reducere retsvæsenets afhængighed af tilståelser. Sammen med civilsamfundet fokuserer vi på implementering af retssikkerhedsgarantier.
Der, hvor tortur finder systematisk sted, fokuserer vi i samarbejde med partnere på national og international fortalervirksomhed, ligesom vi arbejder for at holde gerningsmændene ansvarlige.

På tværs af regionen fremmer vi effektiv adgang til mental sundhed og psykosocial støtte (MHPSS) for overlevende efter vold og traumer; i den forbindelse engagerer vi os blandt andet i uddannelse af fysioterapeuter og psykologer.

DIGNITY fremmer, hvor det er muligt, tværsektorielle voldsforebyggelsesprogrammer og ungdomsengagement med det formål at bane vejen for samfund, hvor dialog – i stedet for voldelige konfrontationer – udgør det vigtigste middel til at løse problemer.

Gennem partnerorganisationer har vi aktiviteter i Kenya, Sierra Leone, Sydafrika, Uganda og Liberia. Vi arbejder med lokale aktører for at sikre hurtig identifikation og behandling af traumatiserede overlevere fra tortur og vold. I Nakuru-regionen i Kenya arbejder vi gennem vores partner Midrift Hurinet på at opbygge tillid mellem borgere og myndigheder og fremme lokalt lederskab. I Sierra Leone bistår vi vores partnerorganisation Prison Watch med at føre tilsyn med forhold i fængslerne.

Vi har landerepræsentationer i Uganda og Burkina Faso.

Vi arbejder i Filippinerne, Indonesien og Myanmar. I Filippinerne arbejder vi med at opbygge en kompetent national forebyggende mekanisme, der kan føre tilsyn med forhold i fængslerne. Sammen med vores partner Balay arbejder vi med at sikre adgang til mental støtte for traumeramte i de filippinske fængsler. I Indonesien arbejder vi med vores samarbejdspartnere for at sikre inklusion og skabe forudsætninger for et godt børneliv for børn, der i øjeblikket er marginaliserede. I Myanmar samarbejder vi med partnere i stræben efter retfærdighed og ansvarlighed for udsatte befolkningsgrupper.

Vi arbejder i Guatemala og Honduras gennem vores partner CIPREVICA på at skabe tillid mellem borgere og myndigheder og fremme lokalt lederskab.

Vi har aktiviteter i Kosovo, Belarus og Ukraine. I Kosova indgår DIGNITY i et forskningsprojekt om traumevandring fra Kosova-krigens voldtægtsofre til deres børn. DIGNITY har siden 2021 stået i spidsen for IAPB, der indsamler beviser for tortur til brug for senere retsforfølgning af torturbødler fra Belarus. I Ukraine samarbejder vi gennem vores partnere med myndighederne om at identificere torturoverlevere, dokumentere tortur og tilbyde specialiseret behandling.

Vores arbejde i Marokko

Vores arbejde i Liberia

Vores arbejde i Jordan

Vores arbejde i KENYA