DIGNITY's sejre gennem 40 år

DIGNITY har i 40 år stået forrest i kampen mod tortur. Herunder kan du se nogle af de sejre, som vi har opnået i samarbejde med partnere.

I Danmark

Først med hjælpen

Vi var blandt de allerførste centre i verden, der rehabiliterede torturoverlevere.

Tusinder har fået hjælp

Vi har siden vores oprettelse i 1982 behandlet over 5000 torturoverlevere og andre traumeramte flygtninge og har siden haft stærkt fokus på inddragelse af evidensbaserede behandlingsmetoder, som skaber en positiv forskel for vores patienter. Rehabiliteringsklinikken på Østerbro i København er i dag anerkendt af Sundhedsstyrelsen som højt specialiseret nationalt center til behandling af svært traumatiserede flygtninge.

Først med forskningen

Vi har blandt de første i verden til at forske i rehabiliteringen af torturoverlevere og udgav nogle af verdens første videnskabelige artikler om tortur. Som initiativtager til og leder af Den Danske Traumedatabase for Flygtninge (DTD) spiller DIGNITY en aktiv rolle i udviklingen af evidensbaseret behandling.

Menneskerettigheder bag tremmer

DIGNITY er en af de første NGO’er, som formelt er medlem af en National Forebyggende Mekanisme (National Preventive Mechanism, NPM), hvor vi sammen med Institut for Menneskerettigheder og Folketingets Ombudsmand fører tilsyn på steder, hvor mennesker er frihedsberøvet. Målet er at sikre, at Danmark overholder sine menneskeretlige forpligtelser.

Alle skal hjælpes

Alle flygtninge bliver i dag screenet for tortur, når de ankommer til Danmark. Vi har sammen med Røde Kors udviklet det værktøj, som i dag bliver anvendt til at screene torturoverlevere.

Hjælp til hele familien

DIGNITY udviklede i 2008 familiebehandlingen for traumeramte, som i dag er standard på de fleste rehabiliteringsklinikker i Danmark. I dag tilbyder DIGNITY et tværfagligt rehabiliteringsforløb med inddragelse af pårørende og netværk og med fokus på videnskabelig dokumentation af behandlingens effekt.

Internationalt​

Kampen mod tortur bliver global

Ud af det danske arbejde mod tortur udsprang Det Internationale Rehabilitertingsråd for Torturofre (IRCT) i 1985 som et globalt netværk for rehabiliteringscentre. I dag er IRCT en organisation med over 160 medlemscentre fordelt i 76 lande.

De første centre bliver opbygget

DIGNITY har bidraget til etableringen af en række nationale rehabiliteringscentre for torturofre verden over. Det gælder blandt andet i lande som Tunesien, Kosova og Albanien.

Vi træner fagfolk i udlandet

DIGNITY’s eksperter har i årevis været med til at træne læger, psykologer, fysioterapeuter, jurister, politifolk og andre faggrupper indenfor rehabilitering, medicinsk og juridisk dokumentation og uafhængig monitorering af politi og fængsler samt forholdene for og behandlingen af frihedsberøvede.

Tilsyn med fængslerne

DIGNITY har med succes arbejdet for at OPCAT (Tillægsprotokollen til FN’s konvention mod tortur ) er blevet ratificeret af en række lande, og at NPM’er er blevet etableret i blandt andet Guatemala, Honduras og Tunesien. DIGNITY var efter Det Arabiske Forår med til at udvikle og støtte Tunesiens NPM, der er den første af sin slags i hele Nordafrika og Mellemøsten.

Vi indsamler beviser for grove menneskeretskrænkelser

DIGNITY er initiativtager til og leder for det historiske initiativ International Accountability Platform for Belarus, hvor civilsamfundsorganisationer med støtte fra 20 stater er ansvarlige for at dokumentere og efterforske alvorlige internationale forbrydelser, herunder tortur, i Belarus og hermed bidrager til retsforfølgning af de ansvarlige.

Samarbejde med en række landes justitsmyndigheder

Anklagemyndigheder og dommeres kapacitet til at bekæmpe tortur og begrænse brugen af varetægtsfængsling er blevet styrket i en række lande. Brugen af varetægtsfængsling –hvor en stor af torturen finder sted –er blevet reduceret, bl.a. i Jordan.