Sådan arbejder vi

I Danmark og internationalt.

Information om henvisning og behandling

Rehabilitering

Vores klinik i København tilbyder rehabilitering til flygtninge med fysiske og psykiske skader efter flugt, krig og tortur samt deres familier.
Vi arbejder for, at torturoverlevere over hele verden får adgang til god og professionel behandling. Vi hjælper de organisationer, som vi samarbejder med i andre lande med at blive bedre til at forebygge tortur og vold og hjælpe ofrene.

Information om forebyggelse af tortur

Forebyggelse af vold og tortur

Vi monitorerer og fører tilsyn med fængsler, arresthuse, lukkede psykiatriske afdelinger og institutioner for frihedsberøvede udlændinge.
Vi kapacitetsopbygger relevante myndigheder bl.a. politi og fængsler.
Internationalt samarbejder vi med lokale partnere, menneskerettighedsorganisationer og statslige aktører i kampen mod tortur og andre brud på menneskerettighederne i fattige byområder og under frihedsberøvelse.

Information om forebyggelse af tortur

Dokumentation og retsforfølgning

DIGNITY fokuserer på at styrke og udvikle kapaciteten hos vores lokale partnere, der dokumenterer internationale forbrydelser. DIGNITY’s internationale strafferetsjurister, læger og psykologer bruger forskellige typer af interventioner, der spænder fra træning, praktiske workshops og teknisk ekspertise til mentorordninger for at fremme vores partneres offer-centrerede og traume-informerede tilgang i bestræbelserne på at indsamle beviser og udarbejde indlæg til internationale domtole og FN-organer. 

Information om internationale programmer

Internationale programmer

Vores internationale programmer har fokus på at forebygge tortur og vold og skabe adgang til rehabilitering for traumatiserede ofre. Det sker blandt andet gennem målrettet kapacitetsudvikling af civilsamfundspartnere, vidensinstitutioner og myndigheder i udviklings- og transitionslande. Sammen med vores partnere i hele verden arbejder vi for sociale og politiske forandringer, så tortur kan forhindres og torturoverlevere kan få hjælp.

Hvordan Dignity arbejder med forskning og viden

Forskning og viden

Vi forsker i torturens årsager, konsekvenser og forebyggelse samt effektiv traumerehabilitering. Vi udgiver løbende vores viden i DIGNITY’s egen publikationsserie.

Information om Dignitys fortalerarbejde

Fortalerarbejde

Vi advokerer for ændringer i lovgivning, politik og praksis med henblik på at forebygge og bekæmpe tortur samt at sikre oprejsning og rehabilitering til overleverne.