Behandlingstilbud for ukrainske flygtninge (Kompas)

DIGNITY´s gruppebehandling ’KOMPAS’ er et forebyggende behandlingstilbud for ukrainske flygtninge bosat i København og omegn.

Hvad er DIGNITY’s KOMPAS-gruppe?
  • Gruppebehandlinger af 90 minutters varighed.
  • Gruppeforløbet bliver indledt med en individuel opstartende samtale. Der vil ligeledes afsluttende blive tilbudt en individuel evalueringssamtale.
  • Forløbet koncentrerer sig om emnerne: stress, gigrationsproblematikker, søvn og familieliv.
  • Behandlingen består af aktiv undervisning og gruppesamtaler, rolig fysisk bevægelse og øvelser til facilitering af samtale om reaktioner og strategier.
  • Forløbet bliver varetaget af erfarne gruppeledere med en socialfaglig, fysioterapeutisk eller psykologisk baggrund.
Hvem:

DIGNITY´s gruppebehandling ’KOMPAS’ er et forebyggende behandlingstilbud for ukrainske flygtninge bosat i København og omegn. Kurset henvender sig til deltagere, som oplever symptomer svarende til belastningsreaktioner efter krig, flugt og/eller andre traumatiske oplevelser.

Deltagerne skal selv kunne transportere sig til DIGNITY og betale for transport. Der vil være tolk til stede. Holdene vil i første omgang være målrettet kvinder. Dertil vil alle deltagere i gruppeforløbet have mulighed for både sideløbende med gruppesessionerne efterfølgende at deltage i traumesensitiv yogaundervisning ved yogainstruktør Tanya Basse.

Formål:

Formålet med DIGNITY´s ’KOMPAS-gruppe’ er at øge den enkeltes forståelse for nogle af de reaktioner, som man kan opleve efter krig, flugt og andre traumatiske erfaringer. Gruppeforløbet har til hensigt at styrke deltagernes evne til at leve en aktiv og meningsfuld hverdag på trods af symptomer på stress og eventuel bekymring for fremtiden.

Forventet effekt af KOMPAS forløbet:
  • Øget forståelse for deres symptomer.
  • At deltagerne får integreret aktiviteter, strategier og teknikker i dagligdagen.
  • Deltagerne får en bedre forståelse for, hvorfor stress opstår, og de lærer deres fysiske og psykiske reaktionsmønster at kende, så de bedre kan håndteres i hverdagen.
  • Forbedret søvn.
Hvor og hvordan:

Tilbuddet er gratis. Det foregår 1 gang om ugen i 4 måneder i grupper på 7-8 personer.

Henvisning sker gennem egen læge eller kommune – læs mere på Henvisning – DIGNITY – Danish Institute Against Torture.

Forløbet foregår hos DIGNITY, Bryggervangen 55, 2100 København Ø.