40 års kamp for torturoverlevere og en verden fri for tortur

Læs historien om DIGNITY, der begynder med fire indignerede læger i København. De lagde sammen grundstenene til den danske indsats mod tortur, som spredte sig til af resten verden og i årene efter blev spydspidsen for den internationale kamp mod tortur.

Historien

Læs om pionerene, der gik forrest i kampen mod tortur

En lørdag eftermiddag i oktober 1982 satte fire læger sig sammen i en lejlighed i København og grundlagde Rehabiliteringscenter for Torturofre (RCT), som i dag hedder DIGNITY.

I årevis havde de fire som medlemmer af Amnestys Danske Lægegruppe været vidner til torturens konsekvenser, når de undersøgte torturoverlevere i blandt andet Grækenland. Men ét er at undersøge og diagnosticere. Noget andet er at rehabilitere. De fire læger var frustrerede over, at der ikke fandtes et center, der målrettet kunne hjælpe torturoverlevere til et bedre liv. Og så startede de det selv.

TORTUROVERLEVEREN

For 35 år siden flygtede Hüseyin til Danmark. Her fik han hjælp af psykiateren Jørgen.
Vi har nu sat de to mænd sammen. For Hüseyin har noget, han gerne vil sige.

OVERLEVERNE

Mød torturoverleverne, der rejste sig igen

Tusindvis af torturoverlevere og andre flygtninge med traumer fra krig, flugt og tortur har de sidste 40 år været i behandling på DIGNITY’s klinik i København.

Gennem årtierne har vi modtaget patienter fra alverdens diktaturer og krige. Nogle har været menneskeretsforkæmpere under brutale regimer, mens andre har opholdt sig det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. 

Når vi behandler torturoverlevere, forbedrer vi ikke kun deres sundhed. Vi øger også deres muligheder for at skabe et bedre liv for sig selv og deres familier.

40 år

Læs om arbejdet mod tortur i dag

Selv om vi er kommet langt med at hjælpe torturoverlevere og deres familier, er torturen fortsat udbredt på verdensplan. Vi går derfor hver dag på arbejde for at skabe en verden fri for tortur.

Mens DIGNITY hver dag behandler traumeramte flygtninge, samarbejder vi også med partnere i over 20 lande for at bekæmpe tortur og hjælpe ofrene.

Gennem den nyeste forskning træner og støtter vi partnerorganisationer i en række lande i at føre tilsyn med fængslerne, udvikle nye og effektive metoder i kampen mod tortur og hjælpe ofre for tortur.

DIGNITY fra 1982 til i dag

1982
RCT bliver grundlagt

Rehabiliteringscenter for Torturofre 'RCT' (senere DIGNITY) bliver grundlagt af en gruppe danske læger.

1985
IRCT

Fra RCT udspringer International Rehabiliation Council for Torture Victims (IRCT), der bliver en international paraplyorganisation for rehabiliteringscentre.

1988
Right Livelihood Award

RCT og stifteren Inge Genefke modtager Right Livelihood Award (»den alternative nobelpris«).

1999
Istanbul-Protokollen

Istanbul-Protokollen, som udgør et sæt internationale retningslinjer for dokumentation af tortur og torturens konsekvenser, opnår status af officielt FN-dokument. Protokollen er blevet til på baggrund af et internationalt samarbejde, der blandt andet omfattede IRCT.

2006
DAPP

RCT bliver for første gang en del af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP).

2008
Familiebehandling

RCT udvikler familiebehandlingen for traumeramte, der i dag er standard på rehabiliteringsklinikker i Danmark.

2009
NPM under OPCAT

RCT bliver en del af Den Nationale Forebyggende Mekanisme (NPM) under OPCAT. NPM monitorerer fængsler og andre institutioner for frihedsberøvede i Danmark under ledelse af Folketingets Ombudsmand.

2012
RCT bliver til DIGNITY
  • RCT skifter navn til DIGNITY.
  • DIGNITY åbner landekontor i Tunesien. 
  • Året efter stiftes landets første rehabiliteringscenter for torturoverlevere (Nebras) med støtte fra DIGNITY.
2014
Jordan

DIGNITY opretter landekontor i Jordan.

2019
Traume Database

Den Danske Traumedatabase for Flygtninge etableres.

2021
International Accountability Platform for Belarus (IAPB)

DIGNITY står i spidsen for International Accountability Platform for Belarus (IAPB), som indsamler beviser for grove krænkelser af menneskerettighederne i Belarus.

2022
40 år

DIGNITY fylder 40 år!

Hjerte logo

Støt kampen mod tortur her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Tak til! Video: Ilhan Uçar/ Uçar Media og tak til Copenhagen Media Facility for location.