Vi kæmper for en verden fri for tortur

Torturofferet bliver ofte betegnet som verdens mest ensomme menneske.
Fordi torturofferet er alene og magtesløst.

Det hjælper ikke at trygle eller råbe efter hjælp, når et menneske står ansigt til ansigt med en torturbøddel i en kælder flere etager under jorden.

Verden over er det lige nu virkeligheden for tusinder af aktivister, journalister, demokratiforkæmpere, minoriteter, flygtninge og fattige mennesker, der lever i repressive regimer.

I DIGNITY ser vi dagligt torturens ødelæggende konsekvenser. Tortur nedbryder mennesker. Volden indgyder frygt og tager værdighed og identitet fra offeret.

Derfor kæmper vi hver eneste dag for at udrydde tortur og for bedre vilkår for torturoverlevere.

Selv om vi er kommet langt de seneste årtier i kampen mod tortur, finder torturen fortsat sted i to tredjedele af verdens lande. Støt vores arbejde og meld dig ind i kampen mod tortur.

Hjerte logo

Sådan arbejder vi

I DIGNITY kæmper vi ikke alene. Vi samarbejder med lokale partnere i omkring 20 lande for at forebygge og bekæmpe tortur.

Vores jurister, læger og programmedarbejdere træner og støtter lokale partnere i at føre tilsyn med forholdene i fængslerne, dokumentere overgreb og udvikle nye metoder til at forebygge tortur.

Vores partnere arbejder ofte under ekstremt farlige forhold og konstant overvågning fra repressive regimer.

I Egypten

arbejder vi tæt sammen med civilsamfundsorganisationer for at bekæmpe den massive undertrykkelse og forfølgelse af oppositionen i landet. Både de organisationer, der stadig, trods undertrykkelsen, arbejder i landet, og dem, der er tvunget i eksil.

Gennem vores partnere arbejder vi med at dokumentere tortur og anden umenneskelig behandling og yde juridisk bistand til indsatte i egyptiske fængsler.

I Belarus

står vi i spidsen for International Accountability Platform for Belarus (IAPB). Det er et internationalt NGO-samarbejde, bakket op af en snes regeringer, som samler, verificerer og opbevarer dokumentation for myndighedernes tortur og andre overgreb i forbindelse med præsidentvalget i Belarus (Hviderusland) i august 2020. Vores arbejde i Belarus foregår i tæt samspil med lokale partnere.

Tidligere har DIGNITY udviklet en selvhjælpsguide, som gør det muligt for ofre selv at dokumentere tortur og mishandling til brug for senere retssager i eller uden for Belarus.

I Filippinerne

arbejder vi sammen med vores filippinske partner om at forebygge krænkelser af menneskerettighederne i fængslerne. I Filippinerne arbejder vi også med fængselsmyndighederne for at undervise og træne i, hvordan man hjælper indsatte i landets overfyldte fængsler med psykiske problemer.

I Marokko, Tunesien og Jordan samarbejder vi både med civilsamfundet og reformvillige kræfter hos myndighederne for at bekæmpe tortur og anden umenneskelig behandling.

Hvad er tortur?

Tortur er et frontalangrab på menneskelig værdighed og er blandt de mest ødelæggende forbrydelser mod individer, familier og samfund.

Torturoverlevere efterlades med dybe ar på krop og sjæl og lever med store personlige, helbredsmæssige og sociale udfordringer.

Meld dig ind i kampen mod tortur

Vores partnere er aktive i lande som Kenya, Myanmar, Israel/Palæstina, Tanzania og Sierra Leone i kampen mod tortur, vold og anden umenneskelig behandling.

Gennem den nyeste forskning, effektiv træning og støtte giver vi lokale menneskeretsorganisationer de rigtige redskaber til at holde deres stater ansvarlige i overensstemmelse med national og international lovgivning, når de udøver tortur.

Tortur er ulovligt og aldrig acceptabelt. Derfor går vi hver dag på arbejde for at skabe en verden fri for tortur, og vi stopper først, når verden ikke længere har brug for en organisation som DIGNITY.