40 års kamp mod tortur

DIGNITY Over 40 års kamp mod tortur.

DIGNITY, der blev grundlagt af fire læger en oktoberdag i 1982, fejrer 40 års jubilæum 

»I kampen mod tortur står vi stærkere i dag, end man gjorde i 1982«. 

Det siger DIGNITY’s direktør Rasmus Grue Christensen i anledning af DIGNITY’s 40 års jubilæum. 

30. oktober 2022 er det præcis 40 år siden, at fire danske læger satte sig sammen og grundlagde verdens formentlig allerførste behandlingscenter for torturoverlevere i København. Det skete under navnet Rehabiliteringscenter for Torturofre (RCT). Siden 2012 har organisationen heddet DIGNITY. 

Den organisation, der i 1982 startede som et lille behandlingscenter tæt på Rigshospitalet i København, er i dag en international udviklingsorganisation med langt over 100 medarbejdere i hovedkvarteret på Østerbro i København, landekontorer i Nordafrika og Mellemøsten og samarbejdspartnere i mere end 20 lande. 

De første mange år af organisationens historie var den i offentligheden nærmest synonym med navnet på en af de fire grundlæggere, lægen Inge Genefke, der blev den første chef for RCT. 

»Hendes frygtløshed i kampen for torturofrene og mod bødlerne er respektindgydende og fortsat et pejlemærke for os«, siger Rasmus Grue Christensen. 

På enestående vis lykkedes det i 1980’erne og 1990’erne Inge Genefke at mobilisere private og offentlige midler samt politisk opbakning til organisationen. Blandt de mange danske og internationale anerkendelser, der blev hende til del, var Right Livelihood Award (’den alternative nobelpris’), som hun og RCT modtog i 1988. 

Når Rasmus Grue Christensen skal gøre status over de seneste 40 år, påpeger han, at torturoverlevere i dag har mulighed for at modtage behandling for deres fysiske og psykiske skader på specialiserede behandlingscentre i mange lande verden over. Når det gælder forebyggelse af tortur på verdensplan, er der sket store fremskridt med blandt andet vedtagelsen af FN’s Torturkonvention, som trådte i kraft i 1987 og i dag er ratificeret af 173 stater. 

»Når det er sagt, finder tortur desværre fortsat sted i langt over halvdelen af verdens lande. Og der er en stor risiko for, at mange af fremskridtene på torturområdet kan blive rullet tilbage i takt med, at autoritære regimer vinder fodfæste og underminerer menneskerettighederne mange steder i disse år«, siger Rasmus Grue Christensen. 

DIGNITY i dag

DIGNITY blev grundlagt 30. oktober 1982 i København af en gruppe danske læger, som Amnesty International gav mandat til at etablere verdens formentlig første rehabiliteringsklinik for torturofre. Dengang under navnet Rehabiliteringscenter for Torturofre (RCT).

En meget vigtig del i DIGNITY er fortsat vores klinik, hvor traumatiserede flygtninge hver dag får hjælp af psykologer, læger, fysioterapeuter og socialrådgivere. Men i dag er DIGNITY, der har hovedkvarter på Østerbro i København og landekontorer i Jordan og Tunesien, også meget andet. Med støtte fra blandt andet det danske udenrigsministerium og EU udfører DIGNITY arbejde i en lang række lande, ikke mindst Mellemøsten og Afrika. DIGNITY’s internationale arbejde omfatter både støtte til ikke-statslige organisationer og – i nogle lande – samarbejde med myndigheder om at forebygge tortur eller andre menneskerettighedskrænkelser i for eksempel fængsler og rehabilitering af traumatiserede ofre.

Et af de seneste skud på stammen er International Accountability Platform for Belarus (IAPB), hvor DIGNITY står i spidsen for en række organisationer, der sammen arbejder for at indsamle og sikre dokumentation for alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Belarus. Det sker med henblik på, at de skyldige på et tidspunkt kan drages til ansvar.

Eksperter fra DIGNITY indgår i komiteer, der bekæmper tortur i FN’s og Europarådets systemer. DIGNITY er i Danmark en del af den Nationale Præventive Mekanisme (NPM), som monitorerer forholdene i fængsler og andre steder, hvor mennesker sidder frihedsberøvet. Den danske NPM er oprettet, fordi Danmark ved at tilslutte sig Tillægsprotokollen til FN’s Torturkonvention har forpligtet sig til at have en sådan monitoreringsenhed.

DIGNITY forsker i effektiv forebyggelse af tortur og rehabilitering af ofrene. Jævnligt publicerer DIGNITY’s forskere vigtige artikler i anerkendte forskningstidsskrifter, så behandlere over hele verden bliver klogere på, hvordan de bedst hjælper torturoverlevere og andre mennesker med alvorlige traumer.

DIGNITY markerer sig i den hjemlige debat og lægger i høringssvar til lovudkast og debatindlæg i medierne ikke skjul på kritik og forslag til forbedringer i dansk psykiatri-, rets- og udlændingepolitik. Det gælder eksempelvis brugen af tvang i psykiatrien, planerne om leje af fængselspladser i Kosova og ideen om et asyl-modtagecenter i Rwanda.

Læs mere om DIGNITY's historie

Seneste nyheder