DIGNITY lancerer manual om tilsyn med fængselssundhed

I mange lande verden over er standarden på lukkede institutioner, dvs. steder hvor folk er frihedsberøvede, ikke gode nok, og desværre udgør forholdene og behandlingen alt for ofte et brud på internationale menneskerettigheds-standarder i en grad, så det er mishandling eller endda tortur.

»Vi ved, at uafhængige tilsyn med lukkede institutioner er en af de mest effektive metoder til at forebygge mishandling og tortur. Det er en grundlæggende del af de uafhængige tilsyn at undersøge sundhedsforholdene, hvilket er blevet understreget af COVID-19 pandemien«, siger DIGNITY’s sundhedsfaglige chef Jens Modvig.

I fængsler indebærer tilsyn med sundhedsforholdene at vurdere de indsattes sundhedsstatus, udbuddet af sundhedsydelser samt de generelle forhold, der kan have direkte eller indirekte indflydelse på de indsattes sundhed. Det omfatter mange forskellige forhold som fx tilgængeligheden af og adgangen til sundhedstjenesten, den indledende lægeundersøgelse af nyindsatte inklusive hvor effektiv undersøgelsen er til at identificere tilfælde af tortur, om der er kontinuitet i pleje og behandling, om sundhedstilbuddene svarer til tilbuddene i samfundet i øvrigt, behandling og omsorg for indsatte med misbrug og psykiske problemer, håndtering af sultestrejke, ernæring, sanitære forhold, hygiejne og meget andet.

Denne nye DIGNITY-manual, som blev lanceret den 13. januar 2021 på et internationalt webinar om sundhedsfagligt tilsyn med lukkede institutioner, har til formål at give et overblik over alle de aspekter af fængselssundhed, der er relevante, når man fører tilsyn med sundhedsforholdene. Den primære målgruppe er sundhedsprofessionelle, som aflægger tilsynsbesøg som del af en uafhængig tilsynsinstans. Det er den første manual nogensinde, der giver et omfattende overblik over alle sundhedsaspekter i fængsler af relevans for tilsyn. I manualen diskuteres, hvad forebyggende tilsynsbesøg er, og den indeholder 33 kapitler, hvori forskellige aspekter af fængselssundhed bliver præsenteret og diskuteret med udgangspunkt i gældende internationale menneskerettigheds-standarder og relevansen for forebyggende tilsynsbesøg.

Seneste nyheder