DIGNITY og tre ukrainske partnere intensiverer monitorering af fængsler

Berdianska-fængslet i Ukraine.
Berdianska-fængslet i Ukraine.

Der er problemer i fængsler på begge sider af fronten i Ukraine – og de skal gribes forskelligt an

Krigen i Ukraine har betydet nye udfordringer for dem, der holder øje med menneskerettighedssituationen i landets fængsler.

DIGNITY samarbejder med tre partner-organisationer i Ukraine. De tre deltager alle i arbejdet med at monitorere forholdene i fængslerne, og dette arbejde tager sig vidt forskelligt ud på hver sin side af frontlinjen. DIGNITY’s juridiske rådgiver Vadym Chovgan forklarer:

»I de russiskbesatte dele af landet er vores fokus at stille gerningsmændene til ansvar, når der er begået krænkelser af  menneskerettighederne og andre dele af folkeretten, herunder at stille dem for en domstol. I de besatte områder har vi ikke adgang til at besøge fængslerne, så dér er vi nødt til at gå andre veje. Vi indsamler oplysninger fra åbne kilder og interviewer tidligere indsatte, når de er løsladt og befinder sig på regeringskontrolleret område«.

Fængsler i det østlige og sydlige Ukraine – som Berdianska-fængslet er blevet overtaget af russiske besættelsesstyrker, og de indsatte er nu pludselig blevet russernes gidsler.

»Vi har fået oplysninger om, at det russiske militær har placeret sit artilleri tæt på fængsler og opbevarer ammunition inde i fængslerne. Hvis det er rigtigt, kan det bringe de indsattes liv i fare. Desuden vil det være i strid med folkeretten«, siger Vadym Chovgan.

Indsamling af beviser

DIGNITY og de tre ukrainske partnere indsamler fotos, vidneudsagn og andet bevismateriale.

»Af hensyn til muligheden for på et tidspunkt at kunne drage de skyldige til ansvar er det vigtigt at indsamle beviserne og opbevare dem under sikre forhold. Det er også afgørende vigtigt at have kendskab til situationen i fængsler og andre institutioner, hvor mennesker sidder frihedsberøvet. Og det er jo dér vores og vores partneres ekspertise ligger. Med krigen, der hærger, og den ukrainske civilbefolknings fortvivlende situation er der stor risiko for, at indsatte i fængsler og indlagte på lukkede psykiatriske afdelinger bliver overset. Det prøver vi at forhindre. De frihedsberøvede er nogle af de mest udsatte, og de har ikke mulighed for selv at bringe sig i sikkerhed«, siger Vadym Chovgan.

De tre ukrainske partnerorganisationer indsamler oplysningerne, og DIGNITY bidrager med viden om menneskerettigheder og strafferetlige standarder. DIGNITY koordinerer indsamlingen af information og hjælper med at analysere beviserne og udarbejde indlæg til internationale organisationer og domstole som for eksempel Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag. Vadym Chovgan understreger, at de tre ukrainske partner-organisationer handler selvstændigt inden for rammerne af samarbejdet:

»I DIGNITY arbejder vi med partnere – ikke gennem partnere«.

Krig er ingen undskyldning for krænkelser

DIGNITY’s partneres monitorering er ikke begrænset til det, der finder sted i de russisk-besatte områder i Ukraine:

»Der har været mange problemer i ukrainske fængsler efter den russiske invasion i februar – også i regeringskontrollerede områder«, siger Vadym Chovgan.

Nogle af problemerne er direkte forbundet med krigen. Det gælder mangel på fødevarer og andre forsyninger.

»Vi har desværre også set eksempler på, at problemer med allerede eksisterende menneskerettighedskrænkelser, for eksempel fysisk mishandling af fanger, er vokset i nogle af de regeringskontrollerede fængsler siden februar. Og det er vigtigt at gøre det klart for fængselsledelserne, at krigen på ingen måde er en undskyldning for overgreb«, understreger Vadym Chovgan.

Han tilføjer, at de ukrainske fængselsmyndigheder overvåges af DIGNITY’s partnere efter de samme standarder, som blev brugt før krigen.

»Men selvfølgelig er der nu krigsrelaterede problemer, som vil blive løst på administrativt plan gennem kontakt til myndighederne uden at blive offentliggjort. Det gælder for eksempel, når vi påpeger, at der mangler beskyttelsesrum i nogle fængsler. Hvis de oplysninger kom offentligt frem, kunne de blive udnyttet af russerne og bringe de indsatte i endnu større fare«, siger Vadym Chovgan.

Seneste nyheder