DIGNITY skal stå i spidsen for nyt internationalt initiativ, der skal dokumentere tortur i Belarus

En ny international koalition af belarusiske og internationale menneskerettighedsorganisationer skal indsamle og bearbejde omfattende dokumentation for tortur og andre grove menneskerettighedskrænkelser i Belarus og dermed bane vejen for, at Lukasjenko-regimet kan drages til ansvar. Initiativet er støttet af 19 lande, herunder Danmark, Tyskland, UK og USA.

Det nye initiativ hedder International Accountability Platform for Belarus (IAPB) og direktør Rasmus Grue Christensen er begejstret for platformen og DIGNITY’s ledende rolle:

»Det er en stor ære for os, at så mange regeringer støtter dette initiativ, som vil fremme retfærdighed for ofrene og forhåbentlig bidrage til, at belarusiske torturbødler kan blive retsforfulgt«.

Ved sin brutale fremfærd over for oppositionen og almindelige belarusere krænkede Lukasjenko-regimet groft menneskerettighederne både før, under og efter det belarusiske præsidentvalg i august 2020 – et omstridt valg, som Lukasjenko selv hævder at have vundet stort.

Belarusiske organisationer har med støtte fra DIGNITY og andre internationale organisationer dokumenteret over 2000 tilfælde af tortur, umenneskelig behandling og andre grove overgreb under og efter præsidentvalget.

Dette materiale og omfattende ny dokumentation, der nu skal indsamles, kommer til at indgå i IAPB-databasen, hvor den skal konsolideres, verificeres og opbevares til fremtidig brug.

I spidsen for den internationale koalition står DIGNITY, som samarbejder med blandt andet de belarusiske menneskerettighedsorganisationer Viasna og International Committee for the Investigation of Torture in Belarus samt den britiske anti-torturorganisation Redress.

Afgørende signal

»Med IAPB sender vi et afgørende signal om, at grove krænkelser af menneskerettighederne vil blive dokumenteret til brug i kommende retssager «, siger DIGNITY’s sundhedsfaglige chef Jens Modvig, der skal lede IAPB’s styregruppe og sekretariat.

En retsforfølgning af de ansvarlige i Lukasjenko-regimet, som har begået grove menneskerettighedskrænkelser, skal ikke nødvendigvis ligge og samle støv, indtil der – forhåbentlig – en dag er indført demokrati i Belarus. Det påpeger Therese Rytter, der er DIGNITY’s juridiske chef:

»Allerede i dag er der mulighed for at rejse tiltale efter princippet om universel jurisdiktion i en række andre lande, hvis den formodede gerningsmand befinder sig dér. Det har for eksempel Tyskland gjort med syriske krigsforbrydere. Det samme kan Tyskland og andre lande gøre med belarusiske torturbødler«, siger Therese Rytter.

Hun nævner desuden, at FN’s Menneskerettighedsråd netop nu (marts 2021) drøfter et resolutionsforslag om at give FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder et styrket mandat til at indsamle beviser og efterforske menneskerettighedskrænkelser i Belarus. Da FN formentlig først vil kunne starte dette arbejde i 2022, er det afgørende, at IAPB kommer i gang hurtigst muligt så værdifuldt bevismateriale ikke går tabt, men indsamles så det kan anvendes i retssager og i sidste ende kan overdrages til FN.

IAPB har indtil videre økonomisk støtte frem til sommeren 2022. Hvorvidt arbejdet fortsætter herefter, afhænger af bl.a. den politiske situation i Belarus og mulighederne for at overdrage materialet til FN og evt. domstole.

IAPB vil få sekretariat i København med en halv snes medarbejdere og vil derudover trække på eksperter i en række lande og samarbejde med organisationer i og uden for Belarus.

Belarusere, der enten er ofre for eller vidner til menneskerettighedskrænkelser begået af regimet, og som ønsker disse dokumenteret, kan henvende sig til en af organisationer, der indgår i IAPB.

IAPB og DIGNITY vil bistå de belarusiske partnerorganisationer med teknisk assistance, træning og kapacitetsopbygning.

Læs mere på projektsiden her.

Pressekontakt:

DIGNITY’s pressetelefon + 45 22 91 00 20 eller e-mail: presse@dignity.dk

Seneste nyheder