Direktør i DIGNITY bliver ny formand for Rådet for Menneskerettigheder

DIGNITY's Direktør der smiler til kameraet foran et DIGNITY banner
Rasmus Grue Christensen, Direktør, DIGNITY

Rasmus Grue Christensen er valgt som ny formand for Rådet for Menneskerettigheder, mens Rasmus Nørlem Sørensen er rådets nye næstformand.

Rådet for Menneskerettigheder mødtes den 26. maj. Her skulle der vælges nyt formandskab, og DIGNITY’s direktør Rasmus Grue Christensen overtog formandsposten:

»Jeg glæder mig meget til at lede arbejdet i det vigtige og bredt sammensatte råd. Der er mere end nogensinde brug for åbne og inkluderende diskussioner om menneskerettighedssituationen i Danmark, herunder Institut for Menneskerettigheders vigtige arbejde. Menneskerettighederne er under massiv beskydning internationalt – og også i Danmark oplever vi pres mod retsstat og menneskerettigheder. Her skal Rådet for Menneskerettigheder fremme debat, sætte dagsordener og løbende sparre med instituttet«, siger Rasmus Grue Christensen.

Ny næstformand er Rasmus Nørlem Sørensen, sekretariatsleder og chefanalytiker i Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. I rådet er Rasmus Nørlem Sørensen repræsentant for Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Formandskabet vælges for to år og afløser Trine Christensen, forhenværende generalsekretær for Amnesty International Danmark, og Elna Søndergaard, seniorrådgiver i DIGNITY.

Bredere sammensætning

Mødet den 26. maj var med markant flere deltagere end tidligere. Antallet af medlemmer er øget fra 55 til 69, og rådet dækker dermed endnu bredere. Især på to områder er der sket forandringer: Der er optaget flere organisationer med fokus på unge, og som noget nyt er religiøse foreninger nu også repræsenteret. I den sidste kategori er de nye medlemmer Dansk Islamisk Trossamfund, Danske Kirkers Råd, Det Jødiske Samfund i Danmark og Religion & Samfund (Resam).

Det er bestyrelsen i Institut for Menneskerettigheder, som beslutter rådets sammensætning. Instituttets formand, Dorthe Elise Svinth, siger om udvidelsen:

»Det har været vigtigt for os at sikre bredden i rådet. Der er heldigvis mange forskellige organisationer, der har interesse i menneskerettighederne, og som ønsker at bidrage aktivt. Vi har fået ansøgninger både fra tidligere deltagere i rådet og fra organisationer, som ikke har været med før, som fx religiøse foreninger. Det ser vi som en stor styrke og som en afspejling af, at verden omkring os forandrer sig«.

Styrket fokus på unge

På ungeområdet er både Efterskoleforeningen og Danske Erhvervsskoler og -gymnasier blandt de nye medlemmer.

»Det er afgørende, at unge kender og engagerer sig i menneskerettighederne. Det er et af fokusområderne i Institut for Menneskerettigheders strategi, og derfor er jeg glad for, at rådet nu også rummer flere foreninger og organisationer med unge i fokus«, siger Dorthe Elise Svinth.

De nye medlemmer kommer i selskab med organisationer som Dansk Ungdoms Fællesråd, Børns Vilkår og Børnesagens Fællesråd.

Læs mere om Rådet for Menneskerettigheder og se alle medlemmerne her

Seneste nyheder