Højesteret gav DIGNITY medhold i vigtig sag om tvang i psykiatrien

»Nu må lovgiverne se på en ændring af psykiatriloven«.

Det siger DIGNITY’s juridiske seniorrådgiver Elna Søndergaard efter Højesterets dom 3. februar 2021, hvor det blev slået fast, at det stred mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, da en patient på Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart var fastspændt fra januar til oktober 2015.

Elna Søndergaard procederede sagen i Højesteret, efter at DIGNITY var gået ind i sagen som tredjepart, såkaldt bi-intervenient.

Patienten blev tilkendt en godtgørelse på 250.000 kroner. Sagen var anlagt af den psykiatriske patient mod Region Syddanmark, som institutionen i Middelfart hører under. Region Syddanmark havde vundet sagen i både byretten og landsretten.

I videoen forklarer Elna Søndergaard om dommens betydning og perspektiver.

Seneste nyheder