Jurister fra vores ukrainske partnerorganisation fik træning i at interviewe torturoverlevere

Portræt af Eoin O’s Shea, som er psykolog hos DIGNITY
Eoin O’s Shea er psykolog hos DIGNITY.

Hensynet til ofre for krigsforbrydelser er vigtigt, når DIGNITY’s ukrainske samarbejdspartnere indsamler beviser

Jurister er dygtige til at indsamle beviser for forbrydelser og forberede retsforfølgning af forbryderne.

Men de er ikke uddannet til at fokusere på ofres og vidners psykiske velbefindende.

DIGNITY’s ukrainske partner, Kharkiv Human Rights Protection Group (KHPG), havde blik for denne mangel, og 18 af organisationens medarbejdere, hovedsageligt jurister, fik for nylig seks timers onlinekursus i interviewteknik med henblik på at undgå at retraumatisere interviewpersonerne.

KHPG gennemfører interviews med ofre og vidner for at indsamle beviser for tortur og andre krigsforbrydelser begået i Ukraine. Indsamlingen er en del af et fælles projekt med DIGNITY, som er finansieret af Udenrigsministeriet i København.

»KHPG’s jurister er naturligvis ikke professionelle psykologer. Og når man interviewer ofre og vidner i en retsmedicinsk sammenhæng, er der risiko for retraumatisering. Det er vigtigt ikke at lade interviewpersonerne stå tilbage med en dårlig oplevelse, når de har givet deres vidneudsagn«, forklarer Eoin O’Shea.

Han er psykolog i DIGNITY og har stået for online-træningen af ukrainerne sammen med den erfarne politimand Joseph Clemmesen, der tidligere har været ansat i DIGNITY, og som i dag arbejder for EU’s Rådgivende Mission i Ukraine. Online-kurset fokuserede på to anerkendte psykologiske tilgange til interview, der på engelsk betegnes som henholdsvis trauma-informed og survivor-centred.

»Under interviewene er det meget vigtigt at være opmærksom på de mest almindelige tegn på PTSD og på de etiske aspekter i interviewsituationen. Og KHPG’s folk viste stor forståelse for vigtigheden af de metoder, vi underviser i«, siger Eoin O’Shea.

Henvisning til psykologer

KHPG har udviklet et henvisningssystem, så overlevende fra krigsforbrydelser nu kan henvises til et team af psykologer. Det samme netværk skal nu udvikles til også at omfatte en række andre former for støtte med hensyn til fysisk sundhed, bolig samt juridiske og sociale forhold.

Når man interviewer krigsforbrydelsernes ofre og vidner efter de retningslinjer, som DIGNITY underviser i, skal interviewpersonerne forberedes grundigt. De skal vide, at der ikke er noget pres, og at de til enhver tid kan trække sig fra interviewet. Samtidig skal de være klar over, at de har adgang til psykologhjælp, og at hjælpen gives uden nogen betingelser om, at de afgiver vidneforklaring.

Mykhailo Romanov, jurist i KHPG, deltog i kurset og havde stort udbytte af det, siger han.

»Efter kurset er vi bedre i stand til at tage en mere strategisk tilgang til at interviewe ofre for krigsforbrydelser uden at påføre dem unødig lidelse«, siger Mykhailo Romanov.

Han mener, at kurset hjalp deltagerne med at strukturere viden om psykologi, udvikle en fornuftig tilgang til mødet med ofrene og prioritere de emner, interviewet skal handle om, under hensyn til, at samtalen med interviewpersonen skal gennemføres med følsomhed.

Supervision er vigtig

Interviewene i Ukraine foregår i en anden sammenhæng og andre omgivelser, end da Eoin O’Shea tidligere arbejdede med syriske flygtninge i det irske Røde Kors. Også rammerne om DIGNITY-psykologernes behandling af patienter på klinikken i København adskiller sig fra forholdene i Ukraine.

»Psykologer i lande som Irland og Danmark får systematisk supervision i deres arbejde. Sådan er det desværre ikke altid i Ukraine. Men både supervision og egenomsorg er vigtig for behandlende psykologer og andre, der arbejder med psykisk sundhed«, påpeger Eoin O’Shea.

Det understreger også den ukrainske præsidentfrue Olena Zelenska, der har slået et slag for at støtte arbejdet for psykisk velbefindende blandt ukrainere under krigen.

Forskning peger på, at der i forskellige lande kan være forskellige holdninger til mennesker med  psykiske udfordringer.

»Generelt kan der være en højere grad af stigmatisering af personer med psykiske problemer i Ukraine. Derfor kan nogle ukrainere måske være mindre tilbøjelige til at søge psykologhjælp. Det skal vi og KHPG’s interviewere tage højde for, når vi rådgiver ofre og vidner til at søge behandling«, siger Eoin O’Shea.

Onlinekurset skal følges op om tre måneder, og Eoin O’Shea håber at kunne videreudvikle samarbejdet med DIGNITY’s vigtige partnerorganisation KHPG.

Seneste nyheder