Kendt menneskeretsgruppe dokumenterer krigsforbrydelser i Ukraine

Kendt menneskeretsgruppe dokumenterer krigsforbrydelser i Ukraine
Yevgeniy Zakharov: Retfærdighed har ikke nogen forældelsesfrist – især når det gælder disse meget alvorlige internationale forbrydelser.

Et netværk af mere end 20 organisationer indsamler beviser for tortur og andre krigsforbrydelser

»Vores største udfordring er den enorme mængde af tortur og andre krigsforbrydelser og det faktum, at disse forbrydelser begås konstant og samtidigt i forskellige regioner i Ukraine«.

Sådan siger Yevgeniy Zakharov, direktør for DIGNITYs partner, Kharkiv Human Rights Protection Group (KHPG), når han gør status efter et års krig i Ukraine.

KHPG, der arbejder sammen med DIGNITY på at indsamle beviser for tortur og andre krigsforbrydelser, har arbejdet aktivt for menneskerettiger i Ukraine i mere end 30 år. Sidste år blev organisationen tildelt Nobels fredspris som en del af paraplyorganisationen International Memorial.

Indsamlingen af beviser er organiseret i initiativet Tribunal for Putin, som består af mere end 20 organisationer fra forskellige regioner i Ukraine.

Dokumentalister indsamler information fra åbne kilder på internettet. Oplysninger fra åbne kilder kan dog ikke bruges som juridisk bevis for specifikke forbrydelser eller som grundlag for juridisk bistand eller andre former for hjælp til ofre. Derfor indsamler netværket en stor mængde informationer, som ikke er tilgængelige på internettet.

»Vi lægger stor vægt på udsagn fra ofre og vidner og bruger mange kræfter på at interviewe dem. Kvaliteten af vores database bør måles på antallet af hændelser, hvor vi har indsamlet personoplysninger om ofre, vidner og gerningsmænd«, siger Yevgeniy Zakharov.

I midten af februar 2023 indeholdt databasen mere end 34.000 hændelser. 22 procent af disse indeholdt de vigtige personoplysninger.

Indsamlet dokumentation er afleveret til den ukrainske anklagemyndighed og vil senere blive overdraget til Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag.

Fokus på ofrene

KHPG’s fokuserer på ofrene, når beviserne skal indsamles. Det betyder, at så mange gerningsmænd som muligt skal stilles for retten uden nogen forældelsesfrist.

»Retfærdighed har ikke nogen forældelsesfrist – især når det gælder disse meget alvorlige internationale forbrydelser«, siger Yevgeniy Zakharov.

Men for KHPG betyder den offer-fokuserede tilgang også en omfattende bistand til ofrene. Det indebærer moralsk, juridisk, psykologisk, medicinsk, social og humanitær støtte. Inden for projektets rammer besøger jurister, psykologer og journalister de dele af Ukraine, der har været besat af Rusland, og de steder i ukrainsk kontrollerede byer, hvor internt fordrevne fra de besatte områder har søgt tilflugt.

»Under besøgene tilbyder vi juridisk rådgivning, indledende psykologhjælp og indsamler vidnesbyrd gennem interviews. Vores teams vil vende tilbage flere gange eller om nødvendigt blive i flere dage, indtil alle berørte beboere er blevet hørt og har fået hjælp. Dette har vist sig at være en yderst effektiv metode«, forklarer Yevgeniy Zakharov.

DIGNITY rådgiver KHPG om, hvordan man bedre kan støtte ofrene.

Yevgeniy Zakharov påpeger, at DIGNITY spiller en vigtig rolle i KHPG’s arbejde:

»DIGNITY er en venlig partnerorganisation, der reagerer opmærksomt og fleksibelt på alle projektets behov, ændrer dets design og budget, når det er nødvendigt, og diskuterer alle detaljer og nuancer. Det er en stor hjælp«, siger Yevgeniy Zakharov.

DIGNITY’s arbejde med KHPG omfatter kapacitetsopbygning, hvor KHPG-medarbejdere uddannes i dokumentation af internationale forbrydelser. DIGNITY yder rådgivning om indsamling og opbevaring af bevismateriale og vil bearbejde det materiale, der skal overdrages til Den Internationale Straffedomstol, sammen med KHPG.

DIGNITY’s projekt med KHPG og det ukrainske netværk er finansieret af Udenrigsministeriet i Danmark.

Resultater (pr. 1. februar 2023):
  • 8950 tilfælde af forbrydelser begået i Kharkiv-regionen og 3020 i Mariupol erdokumenteret.
  • Der er aflagt 23 besøg på centre for internt fordrevne i regionerne Kharkiv, Kyiv, Chernihiv og Sumy.
  • 626 ofre har modtaget juridisk rådgivning.
  • 282 ofre har modtaget psykologhjælp.
  • 312 ofre har modtaget kontante beløb, og yderligere 776 ansøgninger om den type hjælp er under behandling.
  • Mere end 130 interviews er filmet og offentliggjort. Mere end 50 af dem er blevet oversat til engelsk og andre sprog.


I alt er der indgivet omkring 1200 klager over internationale forbrydelser. KHPG efterforsker 67 af dem sammen med efterforskningsafdelingen for Ukraines sikkerhedstjeneste i Kharkiv-regionen. Efterforskningsaktioner vedrørende 35 andre sager er gennemført sammen med andre retshåndhævende myndigheder. KHPG indledte også 38 sager ved internationale organer.

Takket være besøg inden for rammerne af KHPG’s projekt med DIGNITY har mere end 1000 ofre for krigsforbrydelser opnået status som ofre i straffesager. Dette kan give dem mulighed for eventuelt senere at modtage erstatning.

Seneste nyheder