Konference: Midlertidighed i asylpolitikken skaber frygt hos flygtninge

Konference: Midlertidighed i asylpolitikken skaber frygt hos flygtninge
Socialdemokraten Kasper Sand Kjær fastholdt på onsdagens konference den stramme asylpolitik med muligheden for at inddrage flygtninges opholdstilladelser, selv om der ikke er stabile og varige ændringer af forholdene i Syrien.

DIGNITY var onsdag medvært for en konference på Christiansborg om midlertidighed i asylpolitikken.

Det største regeringsparti, Socialdemokratiet, har ingen planer om at ændre reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse.

Det fremgik, da DIGNITY sammen med otte andre organisationer onsdag afholdt konferencen ’Beskyttelse på lånt tid’ på Christiansborg.

»Det er retfærdigt og godt, at flygtninges ophold i Danmark som udgangspunkt er midlertidigt«, sagde Socialdemokratiets udlændingeordfører Kasper Sand Kjær, der på konferencen sad i panel med andre politikere.

Han fremhævede som noget positivt, at de stramme danske regler er med til at holde antallet af nye asylansøgere i Danmark nede.

Paradigmeskift

Selv om under 200 syriske flygtninge i øjeblikket har modtaget en endelig afgørelse om, at de ikke længere må opholde sig i Danmark, skaber inddragelser af opholdstilladelser frygt blandt tusinder af andre syriske flygtninge – heriblandt patienter i DIGNITY.

Midlertidigheden er et resultat af det såkaldte ’paradigmeskift’ fra den finanslovsaftale, der blev indgået i slutningen af 2018 mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti.

Ved den lejlighed blev det aftalt, at der ved afgørelser om en flygtninges fortsatte ophold skal lægges mindst mulig vægt på flygtningens integration og tilknytning til Danmark. Samtidig stod der i aftalen, at opholdstilladelserne hyppigere skulle tages op til fornyet vurdering.

Men i virkeligheden blev ’paradigmeskiftet’ indledt allerede under SR-regeringen i 2015, fastslog professor Jens Vedsted-Hansen, der er ekspert i asylret ved Aarhus Universitet, i sit oplæg.

Da man indførte den midlertidige beskyttelsesstatus i udlændingelovens paragraf 7, stk. 3 i 2015, sænkede man samtidig tærkslen for, hvornår flygtninge, der ikke anses for individuelt forfulgte, kan miste opholdstilladelsen, selv om situationen i oprindelseslandet fortsat er alvorlig, skrøbelig og uforudsigelig.

Også FN’s Højkommissariat for Flygtninge, UNHCR, var repræsenteret på konferencen:

»I UNHCR er vi ganske bekymrede over de utilstrækkelige kriterier for inddragelse af opholdstilladelser til flygtninge, der er indført i Danmark«, sagde Elisabeth Arnsdorf Haslund, talsperson for UNHCR i de nordiske og baltiske lande, på konferencen.

Hun understregede, at UNHCR ønsker, at alle flygtninge omfattes af de regler, der lægger sig op ad FN’s Flygtningekonvention. De indebærer, at en flygtnings opholdstilladelse først kan inddrages, når der er sket »fundamentale, stabile og varige ændringer« i oprindelseslandet.

Integrér dig! Rejs hjem!

Stinne Østergaard Poulsen, der er lektor ved socialrådgiveruddannelsen på VIA University College i Aarhus, fortalte om de selvmodsigende signaler, det danske samfund møder flygtninge med:

»Flygtninge med midlertidig opholdstilladelse befinder sig konstant i et limbo, hvor de får to modsatrettede budskaber: Integrér dig! Rejs hjem!«, sagde hun.

Politikere fra partier uden for regeringen kritiserede de de stramme regler om opholdstilladelse til flygtninge.

»Man har fjernet et af de stærkeste incitamenter til integration ved at gøre det så svært at få permanent opholdstilladelse«, påpegede SF’s Carl Valentin.

Ved et checkpoint i Syrien

De Radikales Christian Friis Bach konstaterede efter besøg i Syrien, at situationen for tilbagesendte flygtninge kan være ganske alvorlig:

»Når du bliver standset ved et checkpoint i Syrien, risikerer du at stå på en af efterretningstjenesternes lister«, advarede han.

Enhedslistens Rosa Lund er glad for, at der i regeringsgrundlaget står, at regeringen vil gøre det muligt for unge syriske kvinder, som uddanner sig inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, at beholde opholdstilladelsen.

»Vi vil i Enhedslisten gerne være med til at give opholdstilladelse til de 200 syriske kvinder, der vælger den rigtige sygeplejerskeuddannelse, men vi synes, det skal gælde for flere«, sagde hun.

Moderaternes Mohammad Rona glædede sig over, at det ved dannelsen af SVM-regeringen er lykkedes at isolere »den yderste højrefløj, som i mange år har dikteret dansk udlændingepolitik«, og bebudede et lovforslag fra regeringen, som vil gøre det lettere for i hvert fald nogle uddannelsessøgende flygtninge at opnå permanent opholdstilladelse og dermed sikre deres tilværelse i Danmark.

Bag onsdagens konference i Fællessalen på Christiansborg stod ud over DIGNITY: Amnesty International, Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Flygtningehjælp, DFUNK, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, LGBT Asylum, Refugees Welcome samt SF’s udlændingeordfører Carl Valentin.

Læs også:

FN’s flygtningedag: Fire forslag, der kan skabe ro og tryghed for flygtninge – DIGNITY – Danish Institute Against Torture

Det kan ramme hårdt, når syriske flygtninge mister opholdstilladelsen – DIGNITY – Danish Institute Against Torture

Hvis du skal betale med dit liv, skal du ikke sælge det for billigt – DIGNITY – Danish Institute Against Torture

Seneste nyheder