’Når Ukraine har vundet krigen, er det tid til forandring i Belarus’

Den belarusiske jurist Victoria Fedorova måtte forlade sit eksil i Kyiv efter den russiske invasion. Hun arbejder nu i Vilnius og er styrekomitémedlem i IAPB – International Accountability Platform for Belarus

»Lukasjenko holder sig kun ved magten, fordi Putin støtter ham. Når Ukraine har vundet krigen, er det tid til forandring også i Belarus«, forklarer den belarusiske jurist Victoria Fedorova. Hun repræsenterer den Internationale Komité for Efterforskning af Tortur i Belarus i styregruppen for International Accountability Platform for Belarus (IAPB).

– Når? Ikke hvis Ukraine vinder?

»Ja: Når. Det er et spørgsmål om tid«.

På trods af sin optimisme med hensyn til krigens udfald, indrømmer Victoria Fedorova gerne, at den russiske invasion har fjernet opmærksomhed fra menneskerettighedssituationen i Belarus.

»Det er vores største frygt«, som hun siger.

»Fokus har ændret sig. Det er vigtigt at støtte Ukraine, og det gør vi selvfølgelig. Men Ukraine har allerede en masse ting, som Belarus ikke har. Ukraine har allerede sine egne retssager, retsforfølgning af krigsforbrydelser og efterforskning under Den Internationale Straffedomstol i Haag. Alt det mangler vi«, siger Victoria Fedorova, som vi mødte under hendes nylige besøg på DIGNITY’s hovedkontor i København.

Hvad Belarus til gengæld har, er civilsamfundsorganisationer som Victoria Fedorovas Internationale Komité, der i eksil arbejder med dokumentation af menneskerettighedskrænkelser til brug for fremtidig retsforfølgning – enten i Belarus efter et regimeskifte, under FN eller i et andet land, der følger princippet om universel jurisdiktion og er villig til at retsforfølge gerningsmændene bag alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Belarus.

Før valget i 2020 i Belarus stod Victoria Fedorova, som har specialiseret sig i folkeret, i spidsen for en organisation, der på engelsk kalder sig Legal Initiative. Den er grundlagt i 1996 og har siden hjulpet ofre for menneskerettighedskrænkelser og desuden arbejdet med undervisning om menneskerettigheder.

Paraplyorganisation

Efter de massive menneskerettighedskrænkelser omkring valget i 2020 dannede organisationen sammen med fire andre belarusiske organisationer den Internationale Komité som blev en fælles paraplyorganisation for menneskerettigheder.

I den første tid efter valget kunne Victoria Fedorova endnu fortsætte sit arbejde i Belarus.

»Vi havde kontor i centrum af Minsk, og folk kom til os for at fortælle om de krænkelser, der var foregået i tiden omkring valget«.

Men snart begyndte præsident Aleksandr Lukasjenkos sikkerhedsstyrker at arrestere aktivister fra forskellige organisationer.

»I en periode måtte jeg flytte fra lejlighed til lejlighed hver anden uge. Jeg holdt op med at bruge telefonen. I marts 2021 blev en frivillig koordinator i vores organisation tilbageholdt, og sikkerhedsstyrkerne fik adgang til hans computer og telefon, som indeholdt en masse information om mig og mine kolleger. Så vidste jeg, at jeg kun havde én eller to dage til at komme ud af landet«, fortæller Victoria Fedorova.

Hun flygtede gennem skovene ved Belarus’ ubevogtede østgrænse til Rusland og derfra til Kyiv i Ukraine, hvor hun etablerede et lille kontor sammen med andre belarusere i eksil. Efter den russiske invasion i februar måtte hun rejse igen og arbejder nu fra Vilnius i Litauen.

Online-interviews med ofre

Den Internationale Komité har stadig et netværk i Belarus og interviewer ofre for de menneskerettighedskrænkelser, der er foregået siden valgkampen i 2020. Interviewene foretages nu kun over nettet gennem sikre kanaler for at sikre, at fortrolige og følsomme oplysninger ikke opsnappes af Lukasjenkos sikkerhedsstyrker.

»Folk vil stadig gerne fortælle om overgrebene. De kender til Legal Initiative, som er en gammel og kendt organisation. Og de har tillid til os og til Viasna, som også er en del af IAPB«, siger Victoria Fedorova.

IAPB blev etableret i 2021 på DIGNITY’s initiativ og støttes økonomisk af omkring 20 regeringer. En del af finansieringen af IAPB gør det muligt for Victoria Fedorova at arbejde på fuld tid med at indsamle information om Lukasjenko-regimets menneskerettighedskrænkelser. Hun arbejder med international fortalervirksomhed, mødes med FN og andre internationale partnere og arbejder desuden i IAPB’s styrekomité.

Victoria Fedorova har nu tilpasset sig livet i det voksende eksilsamfund af belarusere i Litauen. Den største forskel på eksillivet i Ukraine og i EU- og NATO-medlemslandet Litauen er priserne på dagligvarer. Men hun føler sig ikke nødvendigvis mere i sikkerhed i Vilnius, end hun gjorde i Kiev:

»Vi har set, hvordan Lukasjenko sidste år fik omdirigeret et fly til Minsk«, siger Victoria Fedorova med henvisning til den dramatiske hændelse i maj 2021, da de belarusiske myndigheder beordrede et Ryanair-fly på vej fra Athen til Vilnius til at lande i Minsk. Landingen i Belarus gjorde det muligt for sikkerhedsstyrkerne at pågribe en kendt systemkritiker.

»Man er ikke rigtig i sikkerhed noget sted«, siger Victoria Fedorova.

Seneste nyheder