Nebras hjælper torturoverlevere i Tunesien

Nadya Ghaoui er direktør for Nebras i Tunesien.

Tunesiens eneste rehabiliteringscenter for torturofre, Nebras, er en vigtig partner for DIGNITY og en lille, men effektiv organisation med imponerende resultater

I en stor, hvid villa bag høje mure på Hassen Ibn Annouman-Gaden tæt på centrum af Tunis, sidder Nadya Ghaoui som direktør for Nebras – Tunesiens eneste rehabiliteringscenter for både torturofre og andre patienter med alvorlige traumer.

»Vi er et lille hold på seks fastansatte med forskellig baggrund. Men alle på vores meget alsidige team er dybt engagerede i menneskerettigheder«, forklarer Nadya Ghaoui.

I betragtning af Nebras’ få ansatte og små ressourcer er resultaterne bemærkelsesværdige. Siden 2014 har Nebras behandlet 600 patienter, herunder ofre for tortur, ofre for menneskehandel, LGBT+-personer, der har været ofre for overgreb, seksuelt misbrugte børn samt asylansøgere og andre migranter, der har haft traumatiserende oplevelser på deres rejse.

I løbet af de første ni måneder af 2022 modtog Nebras 150 nye patienter. 25 patienter får behandling hver uge, og hver patient kommer normalt 12-16 gange hos Nebras, før behandlingen er afsluttet.

»Selvfølgelig vil vi gerne have mere personale og mere plads. Vi har for eksempel et meget lille venteværelse. Og kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb, bryder sig ofte ikke om at sidde og vente sammen med andre. Så vi forsøger udelukkende at give kvinderne tider om eftermiddagen. Men vi kan ikke altid få det til at gå op«, siger Nadya Ghaoui.

Patienter uden mad og bolig

Patienter på Nebras har generelt andre problemer ved siden af deres traumer fra eksempelvis tortur.

»Nogle vil sige, at traumebehandling er en luksus for mennesker, der ikke har tag over hovedet og ikke får nok at spise. Vores mission er ganske vist at fokusere på traumerne, men vi kan ikke forbedre patienternes livskvalitet, hvis deres mest basale og vitale behov ikke bliver opfyldt. Vi refunderer patienternes transportudgifter, og det er helt nødvendigt. Men mange patienter vælger at gå hele vejen hertil. Og så bruger de  rejsepengene til at købe mad for«, siger Nadya Ghaoui.

Nebras kommer i kontakt med nye patienter gennem mund-til-øre-metoden og gennem et tæt samarbejde med andre civilsamfundsorganisationer og tunesiske myndigheder.

»Torturofre fortæller andre ofre om os. Vi bruger den internationale FN-dag til støtte for torturofre den 26. juni som anledning til at fortælle om vores arbejde i medierne, vi bruger sociale medier og får henvendelser via Facebook. Og hvis du indtaster ’specialiseret center for psykisk traumatisering’ i Google i Tunesien, vil du være sikker på at finde Nebras«, siger Nadya Ghaoui.

Nebras har udvidet sit arbejdsfelt:

»I vores oprindelige mandat beskæftigede vi os efter Det Arabiske Forår med klassiske torturofre. Men siden da har vi truffet en strategisk beslutning om at udvide vores aktiviteter. For at sikre, at vores projekter er langtidsholdbare, nytter det ikke kun at tilbyde behandling til de direkte og indirekte ofre for tortur. Så da lov nr. 58 blev vedtaget i 2017 for at bekæmpe vold mod kvinder, startede vi for eksempel et samarbejde med kvindeministeriet om et projekt, der skal tilbyde behandling til kvinder og piger, som har været udsat for seksuel vold«, siger Nadya Ghaoui.

I de første to år af sin eksistens var Nebras fuldt ud finansieret af DIGNITY gennem Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP). Senere kom andre donorer til, såsom Sigrid Rausing Trust, forskellige dele af FN, EU og den schweiziske ambassade.

»Jeg er hele tiden på jagt efter finansiering«, forklarer Nadya Ghaoui og nævner en række nye projekter, som hun forsøger at finde midler til.

Samarbejde med staten

Nadya Ghaoui og Nebras netværker tæt med mange andre civilsamfundsorganisationer, der er opstået i kølvandet på Det Arabiske Forår. Nebras samarbejder også med statslige tunesiske institutioner som sundhedsministeriet og socialministeriet.

»Vores samarbejde med statslige aktører er nødvendigt for at sikre bæredygtighed i vores arbejde. Men det er karakteristisk for situationen i Tunesien, at civilsamfundet skal påtage sig mange vigtige opgaver, som for eksempel rehabilitering af torturofre, og at staten ikke har været i stand til at løse opgaven selv her 11 år efter revolutionen«, siger Nadya Ghaoui.

Nebras er stærkt inspireret af behandlingsmetoder, der bruges hos DIGNITY:

»I fysioterapien bruger vi Pain School. Vores psykologer bruger Narrative Exposure Therapy og familieterapi. Alt sammen er det terapiformer, som vi har lært af den danske model, som har inspireret os meget. Men vi har også udviklet vores egne metoder. For os er DIGNITY ikke primært en donor, men en professionel partner, som vi har en konstant udveksling med«, siger Nadya Ghaoui.

Blå bog Nadya Ghaoui

Nadya Ghaoui er en tunesisk menneskerettighedsaktivist. Hun har en kandidatgrad i sociologi fra det samfundsvidenskabelige og humanistiske universitet i Tunis. I 2003 blev hun leder af et krisecenter for enlige mødre. Efter Det Arabiske Forår blev hun en del af den uafhængige valgmyndighed, som forberedte valget til den grundlovsgivende forsamling. I 2011 blev hun programleder hos DIGNITY, hvor hun koordinerede nationale og regionale projekter, som gik ud på at identificere torturofre og give dem relevante tilbud. Under sit arbejde for DIGNITY arbejdede hun med etableringen af Nebras, som startede dine aktiviteter i december 2014. I 2020 blev Nadya Ghaoui af Nebras’ bestyrelse udnævnt til direktør.

Læs mere om DIGNITY's historie

Seneste nyheder