NGO’er: Koalition af 31 FN-lande rejser vigtig kritik af den egyptiske regerings grove overgreb

Danske menneskeretsorgsanisationer hilser med tilfredshed, at Danmark sammen med en koalition af 30 lande nu står sammen om at kritisere de alvorlige menneskeretskrænkelser i Egypten i FN.

En række danske organisationer, der arbejder med menneskerettigheder, hilser med tilfredshed, at Danmark sammen med en koalition af 30 andre FN-medlemslande i dag udsender en fælleserklæring, hvor de kritiserer den Egyptiske regering og udtrykker »dyb bekymring« over de udbredte menneskerettighedskrænkelser i landet. Landene opfordrer præsident Abdel Fattah Al-Sisi og hans regering til at stoppe overgreb rettet mod menneskeretsaktivister, LGBTI-personer, journalister, politikere og advokater.

I fælleserklæringen bliver der rejst en bekymring over de alvorlige krænkelser af ytringsfriheden, forsamlingsfriheden og foreningsfriheden. Det samme gælder regeringens uberettigede brug af terrorlovgivning mod uskyldige repræsentanter for civilsamfundet. Landene opfordrer Egypten til at sikre, at aktive borgere fra civilsamfundet kan arbejde uden frygt for intimidering, chikane, arrestation, tilbageholdelse og enhver anden form for begrænsninger såsom rejseforbud og lukning af deres bankkonti.

Erklæringen kommer, efter at en række egyptiske, danske og internationale organisationer over en længere periode har anbefalet deres regeringer at handle på grund af udviklingen i Egypten, hvor civilsamfundet længe har været under systematisk angreb. Tortur, vilkårlige anholdelser og retssager, der afvikles uden
respekt for den tiltaltes grundlæggende rettigheder, er hverdag for kritiske røster i Egypten.

Derfor bliver meldingen om fælleserklæringen om Egypten også hilst velkommen af en række danske NGO’er:
»Vi er lettede over, at der endelig kommer en samlet kritik af situationen i Egypten i FN. Det har vi sammen med kolleger i civilsamfundet i Cairo og Genève arbejdet for i over syv år. Forhåbentligt vil det føre til løsladelser af menneskerettighedsforkæmpere og en forbedring af menneskerettighedssituationen«, siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty International Danmark.

Rasmus Alenius Boserup, administrerende direktør for EuroMed Rights, sagde:
»Ti år efter, at egypterne gik ud på gaden og væltede den autoritære præsident Hosni Mubarak, er menneskerettighedssituationen kun forværret under præsident Al-Sisi. Det var på høje tid, at FNs menneskerettighedsråd tog afgørende skridt mod den farlige tilbagegang af rettigheder i Egypten.«

Også DIGNITY mener, at der er tale om et positivt første skridt.
»Erklæringen sender et meget vigtigt signal på et kritisk tidspunkt. Vi har med stor bekymring set, hvordan situationen i Egypten er blevet værre og værre for vores samarbejdspartnere i det egyptiske civilsamfund. Organisationer, der dokumenterer menneskerettighedsforbrydelser og hjælper ofrene, bliver lukket og deres ansatte intimideres og fængsles. FN’s Torturkomité betegner brugen af tortur i Egypten som systematisk«, siger Rasmus Grue Christensen, direktør i DIGNITY.

Afsendere:

Globalt Fokus
DIGNITY
Amnesty International Danmark
KVINFO
EuroMed Rights
Oxfam Ibis
Human Rights Watch

Foto: Cairo Institute for Human rights studies

Seneste nyheder