Ny aftale er et vigtigt fremskridt for menneskerettigheder i Guatemala

Ny aftale er et vigtigt fremskridt for menneskerettigheder i Guatemala
CIPREVICA’s direktør Julio Le Masson (tv.) og Guatemalas ombudsmand for menneskerettigheder José Alejandro Córdova Herrera underskriver aftalen om undervisning i menneskerettigheder.

DIGNITY’s partner CIPREVICA skal undervise medarbejdere ved landets ombudsmandsinstitution i menneskerettigheder

I marts indgik DIGNITY’s partnerorganisation CIPREVICA i Guatemala en vigtig samarbejdsaftale med landets ombudsmand for menneskerettigheder.

»Aftalen kan få meget stor betydning for almindelige menneskers mulighed for at få respekteret deres menneskerettigheder i Guatemala«, siger DIGNITY’s programleder Finn Kjærulf.

Han peger på, at det op til det forestående valg i slutningen af juni er afgørende vigtigt at styrke respekten for menneskerettighederne. Guatemala er præget af 36 års borgerkrig, krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder og svære vilkår for civilsamfundsorganisationer.

Aftalen mellem CIPREVICA og ombudsmandsinstitutionen betyder konkret, at CIPREVICA skal uddanne 45 af ombudsmandens ansatte, der fra regionale kontorer over hele landet skal undervise i menneskerettigheder.

Inden for rammerne af aftalen bliver der i 2023 afholdt workshops i menneskerettigheder for ansatte, der behandler borgernes henvendelser, når menneskerettighederne er krænket. Der vil være tre seminarer for ombudsmandens undervisere, der skal udbrede viden om menneskerettigheder, voldsforebyggelse og modstandskraft. Desuden indgår der i aftalen et universitetsakkrediteret diplomkursus.

Ombudsmandens undervisere arbejder med studerende, lærere, kvindegrupper og lokale ledere. De uddanner også offentligt ansatte embedsmænd og civilsamfundsaktører, som efterfølgende bruger deres nye viden om menneskerettigheder i deres arbejde.

For 2024 forhandles der om, at CIPREVICA skal levere et omfattende lokalt ledelsesudviklingsprogram til ombudsmandens undervisere. Programmet skal gøre dem i stand til at hjælpe undertrykte og marginaliserede grupper i Guatemala.

DIGNITY’s samarbejde med CIPREVICA er finansieret af Udenrigsministeriet i Danmark. Forkortelsen CIPREVICA står for Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica (Center for forskning i forebyggelse af vold i Mellemamerika).

Seneste nyheder