Ny politik skal sikre grundrettigheder for frihedsberøvede børn og unge i Filippinerne

Borgmester Dale Gonzalo Malapitan underskriver et dokument for beskyttelse af frihedsberøvede mindreårige.
Caloocans borgmester Dale Gonzalo Malapitan underskrev 5. december de nye rammer for beskyttelse af frihedsberøvede mindreårige.

Personale på lukkede institutioner for unge lovovertrædere skal fremover tage hensyn til barnets tarv

Børn og unge, der frihedsberøves på lukkede institutioner i Manila-bydelen Caloocan, vil fremover være sikret en række grundlæggende rettigheder.

Det fremgår af den politiske erklæring, som bydelens borgmester Dale Gonzalo Malapitan underskrev 5. december.

Erklæringen under overskriften Child Protection Policy – børnebeskyttelsespolitik – udspringer af det EU-støttede projekt Following the Child (Følg Barnet), som DIGNITY er en del af sammen med de filippinske organisationer Children’s Legal Rights and Development Center (CLRDC) og Balay.

Den nye politik vedrører børn og unge, der kommer i konflikt med loven, og som frihedsberøves i de institutioner, der går under tagalog-betegnelsen Bahay Pag Asa. Det oversættes til engelsk som Houses of Hope eller på dansk Håbets Huse.

Den nye politik indebærer, at personalet i institutionerne til enhver tid skal inddrage barnets tarv. Det gælder lige fra barnets ankomst til institutionen, under den løbende sagsbehandling og frem til løsladelsen. Dermed tager politikken fat om den kritik, der har været rettet mod de lukkede institutioner. Tidligere har der været eksempler på, at børn har udvist tegn på mishandling efter et institutionsophold, ligesom der er taget fotos af frihedsberøvede børn, som er offentliggjort uden barnets eller værgens samtykke.

I forbindelse med projektet Following the Child har CLRDC gennemført kurser for institutionernes ansatte og konsulteret de frihedsberøvede børn og unge om deres ønsker og behov.

»Det er institutionernes eget personale, der har bidraget med deres tanker baseret på uskreven praksis for beskyttelse af børnene. Vi er her bare for at facilitere, give juridisk vejledning om, hvordan tankerne kan omskrives til en nedskrevet politik, strukturere den og bidrage med det substantielle indhold«, siger CLRDC-direktør Rowena Legaspi i en pressemeddelelse.

DIGNITY-seniorforsker Steffen Jensen, der har arbejdet i Filippinerne i mange år, siger:

»Beskyttelse af børn er helt centralt for den filippinkse kontekst, hvor vi lige har set massive overtrædelser af børns menneskerettigheder i forbindelse med krigen mod narko, som har kostet hundredvis af børns liv. At Caloocan nu anerkender børns rettigheder, er et stort skridt fremad«.

Ifølge filippinsk lovgivning er alle kommuner, der driver lukkede institutioner for unge, forpligtet til at vedtage en politik til beskyttelse af de frihedsberøvede børn. Organisationerne bag Following the Child-projektet håber, at Caloocans politik for beskyttelse af børns rettigheder kan inspirere i andre dele af landet.

Seneste nyheder