Ny rapport: Danmark skal være bedre til at forebygge krænkelser af FN’s Torturkonvention

FN's flag der flagrer i himlen

I en ny rapport, som er afleveret forud for Danmarks eksamen hos FN’s torturkomité, gør 22 civilsamfundsorganisationer status på 28 forskellige retsområder, hvor der enten er sket forbedringer, stilstand eller tilbageskridt i forhold til at leve op til FN’s torturkonvention.

I de kommende dage d. 8. og 9. november er Danmark for syvende gang til eksamen hos FN’s torturkomité, som blandt andet ser på om, der er sket forbedringer i forhold til komitéens anbefalinger fra 2016.

”Den gode nyhed er, at Justitsministeren har besluttet, at tortur skal kriminaliseres i dansk lovgivning.Derudover er der sket fremskridt på fængselsområdet, når det kommer til at bruge isolationsfængsling som straf. Her har Folketinget vedtaget at reducere længden af strafcelle fra fire til to uger som hovedregel. På den anden side, er der stadig mange områder, hvor vi enten står stille, eller hvor der er brug for forbedringer,”  vurderer seniorjurist hos DIGNITY, Elna Søndergaard, der også selv deltager i eksaminationen i Genevé.

”Det gælder blandt andet i forhold til varetægtsarrestanter, som ofte sidder 23 timer i deres celler. Men også når det kommer til brug af bæltefiksering i psykiatrien og asylansøgeres ret til at blive undersøgt for, om de har været udsat for tortur, er vi fortsat meget kritiske”, siger Elna Søndergaard og fortæller, at fra 2018 til 2021 har Flygtningenævnet kun anmodet Retsmedicinsk Institut om ni torturundersøgelser.

Der er for nuværende fem sager hos FN’s torturkomité mod Danmark, hvor asylansøgere har anlagt sag, fordi de efter at have ønsket det ikke har fået foretaget en medicinsk undersøgelse for tortur, og derfor mener de, at deres rettigheder er krænket i medfør af FN’s Torturkovention.

22 civilsamfundsorganisationer hjælper med at holde staten ansvarlig

Den nye rapport fra de 22 civilsamfundsorganisationer kaldes også en ’skyggerapport’, fordi den bliver indgivet som alternativ til den rapport, som den danske stat afleverede til FN forud for eksaminationen. 

Ifølge Elna Søndergaard, der er leder af arbejdet med rapporten, hvor også de to andre behandlingscentre for torturoverlevere Oasis og RCT Jylland samt f.eks. Amnesty International, Dansk Flygtningehjælp og Børns Vilkår, har bidraget, er det vigtigt både at få de positive og negative tendenser med.

”Det er helt afgørende for en retfærdig behandling af borgerne, at civilsamfundet har en stærk stemme i processen. Vi er sat i verden for at hjælpe og holde staten ansvarlig på blandt andet de anbefalinger, som kommer i eksaminationer som den her.”

Seneste nyheder