Nye regler skaber håb om bedre behandling af sigtede børn i Filippinerne

Sammen med filippinske organisationer arbejder DIGNITY for at sikre børns rettigheder, når de anholdes og mistænkes for en forbrydelse

En 17-årig dreng kørte cykeltaxi i Manila-bydelen Barangay 176 Bagong Silang – et område, hvor slumbeboere, som er sat ud af deres boliger, placeres.

En dag, mens den unge mand ventede i en kø af trehjulede cykeltaxier, kravlede tre passagerer om bord på køretøjet. Politiet stoppede cykeltaxien ved en kontrolpost, og de tre passagerer viste sig at være i besiddelse af narkotika. Alle fire på cykeltaxien – også den 17-årige dreng – blev anholdt og taget med til nærmeste politistation.

Drengens mor søgte hjælp hos folk fra de lokale socialmyndigheder og DIGNITY’s samarbejdspartner Balay Rehabilitation Center. De fulgte med hende til politistationen.

Selv om de udtrykkeligt fortalte politifolkene, at drengen var mindreårig, fik de ikke lov at tale med ham. I stedet fik de at vide, at han ville blive sigtet i forbindelse med narkotikafundet, eftersom han som fører af cykeltaxien måtte anses som medskyldig.

Drengen måtte overnatte i politiets varetægt, men fik lov at vende hjem den følgende eftermiddag. Uden at være sigtet, men traumatiseret af oplevelsen.

Overdrages til sociale myndigheder

Efter filippinsk lov er politiet forpligtet til, at en mindreårig anholdt senest otte timer efter anholdelsen overdrages til de sociale myndigheder eller til en organisation, der udfører socialt arbejde med unge. De sociale myndigheder er forpligtet til at tale med barnet samt med forældrene eller værgen om, hvad barnet er beskyldt for, og hvordan barnet kan blive resocialiseret og holde sig ude af kriminalitet.

Efter filippinsk lov skal frihedsberøvelse af børn være så kort som muligt og kun finde sted i undtagelsestilfælde.

De seneste år har de filippinske organisationer Balay Rehabilitation Center og Children’s Legal Rights and Development Center (CLRDC) sammen med DIGNITY arbejdet med projektet Following the Child, der skal beskytte børn på deres vej gennem det filippinske straffe- og socialsystem. Målet er blandt andet at sikre, at de lovbestemmelser, der skal beskytte børn, bliver overholdt.

Sagen om den 17-årige dreng med cykeltaxien er et typisk eksempel på, hvad der sker med mange udsatte børn, der i Filippinerne kommer i konflikt med loven – både i bydelen Barangay 176 Bagong Silang og andre steder i landet. De sociale myndigheder i bydelen gik i 2019 ind i 515 sager, der vedrørte børn, som var mistænkt for at bryde loven. Mange af børnene kommer fra fattige familier og har oplevet en hård barndom, hvor de er blevet forsømt og udsat for vold.

Børn skal beskyttes bedre

Sagen sætter focus på, hvor vigtigt det er, at de forskellige instanser taler og arbejder godt sammen. Projektet Following the Child har til formål at støtte et mere effektivt system, der bedre beskytter børn, som kommer i kontakt med politi, anklagemyndighed, domstole og institutioner for mindreårige lovovertrædere. Projektet skal hjælpe alle involverede instanser med at blive bedre til at hjælpe de unge med deres problemer samt resocialisere og reintegrere dem i samfundet.

I sagen om den 17-årige med cykeltaxien betød det tætte forhold mellem DIGNITY’s partner Balay og de lokale socialmyndigheder, at en medarbejder fra de sociale myndigheder indvilgede i at gå med på politistationen sammen med drengens mor. Ikke desto mindre levede den behandling, drengen blev udsat for, ikke op til lovens krav om, hvordan mindreårige skal behandles.

En ny, lokal regel fra marts 2021 indebærer, at der i sager om lovovertrædelser, hvor der ikke er noget identificeret offer – som for eksempel fund af narkotika som i drengens sag – og hvor der ikke er en strafferamme på mere end seks års fængsel, skal tilbydes barnet et individuelt forløb, hvor hovedvægten lægges på rehabilitering og reintegration i familien og i samfundet, uden at der finder varetægtsfængsling eller en egentlig retssag sted.

Rowena Legaspi, der er direktør i Children’s Legal Rights and Development Center, kalder den nye regel »en vigtig milepæl« i arbejdet med at implementere de regler, der allerede findes i filippinsk lovgivning. Bydelen er den første af 188 bydele i den tætbebyggede del af Stor-Manila, der hedder Caloocan, som har indført en sådan regel for at beskytte børn og unge, der anklages for at bryde loven.

»Den nye regel vil være til gavn for mange børn, som fremover vil være omfattet af et socialt program. På den måde har vi fået et værdifuldt redskab til at forebygge tortur, eftersom programmet giver et alternativ, hvor børnene får hjælp på en institution i stedet for at blive sat i fængsel«, forklarer Rowena Legaspi.

Projektet Following the Child er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Seneste nyheder