Nyt gruppeforløb for traumeramte unge med flygtningebaggrund

I DIGNITY oplever vores behandlere, at mange af vores patienter med svær PTSD på det seneste har været stærkt påvirket af nyhederne og billederne fra krigen i Gaza. Det har også påvirket en del unge hos familier, hvor en eller begge forældre lider af traumer efter krig, flugt og tortur.

Derfor starter DIGNITY fra januar 2024 en ungegruppe, hvor vi skaber et rum for unge i alderen 13-17 år, som enten selv er flygtet eller vokset op med forældre med PTSD. Her kan de sammen arbejde med traumerne og dele deres tanker og følelser. Gruppen er for unge på Sjælland.

Her kan du mødes med andre i samme aldersgruppe, som deler nogle af de samme tanker, følelser og oplevelser som dig. Gruppen bliver ledet af to erfarne behandlere fra DIGNITY.

Forløbet vil bestå af 10 gruppesessioner, de første tre gange mødes gruppen hver uge og herefter hver 14. dag. Sessionerne vil ligge mellem kl. 14-16 på en hverdag. Gruppeforløbet opstartes med en visitationssamtale, så vi sikrer, at gruppen er det rigtige tilbud for dig. Forløbet afsluttes med en opfølgende samtale, hvor vores behandlere og du vurderer, om der er behov for yderligere støtte – enten i DIGNITY eller et andet sted. Henvisning til gruppeforløbet sker gennem din egen læge eller sagsbehandler i kommunen.

Vi har haft tilsvarende grupper for patienter, der har været påvirket af krigen i blandt andet Ukraine og Syrien.

DIGNITY tilbyder også behandling til voksne eller familier ved henvisning fra egen læge eller sagsbehandler i kommunen.

For mere information, kan du kontakte vores psykolog Gry på grsl@dignity.dk

Seneste nyheder