Overlæge: Vigtigt fokus for Ombudsmandens tilsynsbesøg i 2020

Forhold for dømte personer med et udviklingshandicap er i fokus, når Ombudsmanden i samarbejde med Dignity og Institut for Menneskerettigheder skal udføre tilsyn i 2020.

Det har ombudsmanden netop offentliggjort.

Tilsynsbesøgene er en del af Danmarks internationale forpligtelse til at holde øje med forholdene for frihedsberøvede med det formål at forebygge umenneskelig og nedværdigende behandling.

Besøgene udføres i et samarbejde mellem de tre instanser: Folketingets Ombudsmand, DIGNITY og Institut for Menneskerettigheder. DIGNITY bidrager her særligt med sundhedsfaglig ekspertise og ifølge overlæge i DIGNITY, Marie Brasholt, er det en meget udsat gruppe, som er i fokus i år.

”Mennesker med et udviklingshandicap har generelt dårligere sundhedsstatus end resten af befolkningen. Der er mangel på specialister fx indenfor psykiatrien – specialister, som ved noget om de særlige behov, som den gruppe mennesker har. Samtidigt kan mennesker med et udviklingshandicap have sværere ved at gøre brug af de tilbud om fx misbrugsbehandling, som findes. Det kan alt sammen have stor betydning for afsoningen, men også for muligheden for at komme ud af kriminalitet igen,” siger Marie Brasholt.

Læs mere om tilsynsbesøgene her

Seneste nyheder