Tak for i år!

Et usædvanligt og begivenhedsrigt år er ved at være slut.

2020 har været præget af pandemien – også her hos DIGNITY.

Flygtninge med psykiske skader fra krig, flugt og tortur har haft endnu mere brug for støtte under de ekstraordinære omstændigheder. Derfor har vi omstillet vores arbejde, så vi har kunnet levere endnu mere behandling digitalt, når fysisk nærvær ikke har været muligt. Det har gjort en stor forskel for nogle af samfundets mest sårbare mennesker.

Mange steder i verden har autoritære regeringer brugt pandemien som undskyldning for at øge undertrykkelsen af civilsamfund og menneskerettigheder, og vores arbejde med at monitorere vilkårene i bl.a. fængsler er blevet vanskeliggjort af restriktionerne. Også her har vi måttet omstille og digitalisere vores arbejde. Vi har desuden brugt vores sundhedsfaglige ekspertise til at forebygge og håndtere smittespredningen i fængsler og andre lukkede institutioner rundt om i verden.

Kritik fra Europarådet

Inden coronaen for alvor ramte Europa, udkom i januar en kritisk rapport fra Europarådets Torturkomité om forholdene for frihedsberøvede mennesker i Danmark. Regeringen tog på nogle områder kritikken til sig, overvejer fortsat mulige ændringer på andre områder og fastholder desværre sin hårde linje over for frihedsberøvede udlændinge i Ellebæk, hvor forholdene efter regeringens opfattelse skal ligne vilkårene i et lukket fængsel. Regeringen lægger heller ikke op til at sætte en stopper for den alt for udbredte brug af isolation som straf i danske fængsler. Jeg vil sammen med mine kolleger fortsætte en kritisk dialog med regeringen på de punkter, hvor der fortsat er plads til forbedring i fængsler, i psykiatrien og i Ellebæk.

Det var også i år, at en meningsmåling viste, at 83 procent af de adspurgte ønsker, at alle former for tortur skal være forbudt. Det er glædeligt, at så markant et flertal støtter op om kampen mod tortur, men samtidig bekymrende, at hele 13 procent – mere end hver 8. i Danmark – er åbne over for at bruge tortur i enkelte tilfælde. Tallet er dog meget lavere end i 2015, hvor hver fjerde ville tillade tortur i visse tilfælde. Så udviklingen går den rigtige vej.

Besøg fra Hviderusland

For mig står besøget af Svetlana Tikhanovskaja hos DIGNITY i oktober også som et af højdepunkterne i 2020. Den hviderussiske oppositionsleder, der indtil for få måneder siden var en helt ukendt lærer i Minsk, mødtes med vores juridiske chef Therese Rytter og mig og deltog efterfølgende i et rundbordsmøde, hvor vi var vært for en række andre organisationer med engagement i Hviderusland.

Vi var glade for at lægge hus til og diskutere med Svetlana Tikhanovskaja, hvordan vi kan bekæmpe og dokumentere tortur og mishandling i Hviderusland. Hun gav udtryk for, at den selvhjælpsguide, som vores læger har udviklet sammen med vores hviderussiske partnerorganisation Viasna, er et meget nyttigt redskab for de mennesker, der forfølges af den autoritære præsident Aleksandr Lukasjenko, og for mulighederne for at skabe et frit og retfærdigt Hviderusland i fremtiden.

2020 har været et år med store udfordringer for vores arbejde, men også med mange positive udviklinger for DIGNITY.

Vi glæder os til at fortsætte vores arbejde i det nye år, hvor pandemien forhåbentlig klinger ud.

Tak for din interesse for DIGNITY.

Godt nytår!

Rasmus Grue Christensen

Direktør i DIGNITY

Seneste nyheder