Torturofres børn klarer sig dårligere end andre i skolen

Danske forskere har belyst forskellene i resultaterne ved de nationale test i den danske folkeskole

Børn af torturoverlevere i den danske folkeskole klarer sig mærkbart dårligere end andre skoleelever – også hvis man tager højde for deres forældres oprindelsesland og sammenligner med børn med forældre fra samme region. (Se tallene i faktaboksen.)

Det er resultatet af en stor, statistisk undersøgelse, som fire danske forskere i august i år offentliggjorde i fagtidsskriftet European Journal of Public Health. Blandt forskerne er DIGNITY’s Line Bager, Ph.D. og forsker i konsekvenserne af tortur. Hun er tilknyttet Aarhus Universitet, hvor hun var ansat som Ph.D.-stipendiat, da hun skrev sin afhandling, hvor studiet af børnenes testresultater indgår.

Børn af torturoverlevere, der har været i behandling hos DIGNITY eller en af fire andre danske rehabiliteringsklinikker, klarer sig dårligere ved de nationale test, der har været gennemført i den danske folkeskole siden 2010. Det gælder både, når man sammenligner med etnisk danske børn, og når man sammenligner med børn hvis forældre er indvandret fra samme region som torturoverleverne.

Specifikt fokus

»Det har været vigtigt for os at stille skarpt på en sårbar population inden for gruppen af børn af flygtninge«, forklarer Line Bager.

I studiet indgår mere end 850.000 folkeskoleelever i Danmark over en længere årrække. 7800 af børnene har en far eller mor – i nogle tilfælde begge forældre – som har fået traumebehandling. Der er typisk tale om flygtninge med psykiske skader efter tortur, krig eller flugt.

»I kraft af registreringen af klinikkernes traumebehandling og resultaterne af folkeskolens nationale test på CPR-nummer-niveau har vi i Danmark ret unikke muligheder for at lave et studie som dette«, forklarer Line Bager.

Skoleeleverne er målt på deres resultater ved de nationale test i læsning og matematik fra 2. til 8. klasse. Forskellene på børn af torturofre og andre er mest markante, når det gælder testresultaterne i læsning.

»De børn, som klarer sig dårligere i vores undersøgelse, er sårbare på flere parametre«, forklarer Line Bager.

»Dels har de det, vi plejer at kalde ’indvandrerbaggrund’, og dermed ofte nogle sproglige udfordringer. Dels har de effekterne af forældrenes traumer at slås med«.

Psykisk sygdom

Nogle af de træk, der kendetegner traumeramte flygtninge i Danmark, er en overhyppighed af alvorlige psykiske sygdomme som skizofreni, bipolar lidelse og svær depression. Desuden er de oftere uden for arbejdsmarkedet end resten af befolkningen.

»Det har selvfølgelig konsekvenser for elevernes resultater ved de nationale test. Forældre med psykiske sygdomme kan have svært ved at finde overskud til at hjælpe med lektierne. Så de psykiske konsekvenser af forældrenes traumer kommer oven i de sproglige vanskeligheder, der generelt kan være i familier, hvor forældrene er født uden for Danmark«, siger Line Bager.

Helena Lund er psykolog i DIGNITY og arbejder med familiebehandling. Hun påpeger, at der er behov for et øget fokus på familien, når forskningen nu viser, at børn af torturoverlevere klarer sig dårligere i skolen, efter at deres forældre har fået traumebehandling:

»Det har vi taget konsekvensen af ved at udvide vores behandlingstilbud til også at omfatte familierne og børnene. Det er nødvendigt, fordi vi ved, at traumerne vandrer ned gennem generationerne, og at børnene ofte også har behov for deres eget rum til at bearbejde de udfordringer, der følger med at have traumatiserede forældre«, siger Helena Lund.

Hun peger på, at der er brug for en tværfaglig og familieorienteret indsats med inddragelse af netværket – det vil sige de fagpersoner, der møder familien i dagligdagen.

»Det er vigtigt, at de forskellige fagpersoner omkring et barn og en familie koordinerer indsatsen. Erfaringen viser desværre, at en dårligt koordineret indsats kan være værre end ingen indsats«, siger Helena Lund, der ofte oplever, at lærere, pædagoger og andre fagpersoner mangler redskaber til at tackle traumerelaterede udfordringer hos børnene.

Læs mere om undersøgelsen her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34458911/

Seneste nyheder