Vores arbejde betyder noget

Fethi Jarray, formand for INPT.

Monitorering af menneskerettigheder i tunesiske fængsler har banet vejen for en ny kultur, selv om der stadig er problemer, siger formanden for Tunesiens Nationale Forebyggende Mekanisme, som er den første af sin art i Mellemøsten og Nordafrika

»Vi kan se, at vores arbejde har betydning. Tingene ændrer sig. Måske langsomt. Men en ny kultur vinder frem i de tunesiske fængsler«.

Fethi Jarray gør status over situationen i de tunesiske fængsler 11 år efter Det Arabiske Forår og syv år efter, at den tunesiske Nationale Forebyggende Mekanisme begyndte sit arbejde i maj 2016.

En National Forebyggende Mekanisme (NPM) monitorerer forholdene for frihedsberøvede mennesker og arbejder i henhold til Tillægsprotokollen til FN’s Torturkonvention. Fethi Jarray er formand for den tunesiske NPM, som er kendt under sin franske forkortelse INPT. Vi mødte Fethi Jarray på INPT’s kontor i Tunis.

Som en af INPT’s vigtigste resultater nævner Fethi Jarray, at INPT har udgivet to vigtige bøger i tæt samarbejde med det tunesiske justitsministerium og fængselsmyndighederne.

Den ene er en minihåndbog, der nu uddeles til indsatte i Tunesiens fængsler. Den består af 120 sider og besvarer 252 grundlæggende spørgsmål om indsattes rettigheder fra anholdelse til løsladelse.

INPT har også samarbejdet med justitsministeriet og fængselsmyndighederne om en håndbog om den tunesiske straffuldbyrdelseslovgivning. Bogen består af mere end 600 sider, hvor tunesisk lovgivning og praksis sammenholdes med internationale standarder som FN’s Mandela-regler og Europarådets europæiske fængselsregler. Den tykke bog er mest for eksperter, siger Fethi Jarray, men den er tilgængelig – også for indsatte – i tunesiske fængselsbiblioteker. Begge bøger findes på arabisk og fransk.

INTP bøger
Tortur og misbrug finder sted

På trods af klare fremskridt har INPT’s indsats ikke fuldstændig udryddet tortur:

»Desværre foregår der stadig tortur og andre former for umenneskelig behandling i Tunesien«, siger Fethi Jarray .

»Risikoen er størst under afhøringer i de første par timer efter en anholdelse, hvor politiet forsøger at få en mistænkt til at tilstå. I fængsler, hvor indsatte afsoner deres straf, sker det sjældnere. I gennemsnit modtager vi tre anmeldelser om påstået tortur eller mishandling hver uge«.

INPT har til opgave at monitorere situationen i detentioner, arresthuse, fængsler og psykiatriske hospitaler for at forebygge overtrædelse af FN’s Torturkonvention. Siden 2017 har Fethi Jarray været formand for INPT, der blev etableret i 2013, men begyndte sit arbejde i 2016.

»Når man besøger de institutioner, hvor folk er frihedsberøvet, ser vi selvfølgelig ikke torturen som sådan. Men der er spor«, siger han.

INPT har den ønskede adgang til fængsler og andre institutioner efter nogle få problemer ved starten i 2016.

»Nu oplever vi ingen problemer med at få adgang. Nogle gange skal vi vente i 10 minutter eller et kvarter på at komme ind. Men vi får altid adgang – også til steder, der ikke er traditionelle arresthuse eller fængsler, såsom transitcentre i lufthavne eller de centre, hvor mennesker blev isoleret under coronapandemien«.

INPT overvåger også forholdene for tvangsindlagte patienter i psykiatrien.

»I Tunesien har vi kun ét hospital, der udelukkende er for psykiatriske patienter. Men der er psykiatriske afdelinger på andre hospitaler, og selvom det nogle gange viser sig, at de ikke kender meget til INPT’s mandat, er det altid lykkedes os at få adgang«, forklarer Fethi Jarray.

Uanmeldte besøg

De fleste af INPT-besøgene finder sted uanmeldt. Men når der aflægges besøg på en institution for første gang, vil INPT typisk anmelde besøget på forhånd, præsentere INPT, mandatet, formålet med monitoreringen og beskrive processen for at undgå misforståelser eller problemer.

INPT har 16 medlemmer, som alle tager på besøg i institutionerne. Ikke alle på én gang. Antallet af medlemmer, der deltager i et besøg, varierer mellem to og 12 afhængigt af institutionen og formålet med besøget.

»Vores teams er tværfaglige og vil bestå af mindst én jurist og én læge og nogle gange også af en ekspert i statskundskab eller andre. Hvis der er tale om et forebyggende besøg, deltager vi generelt med seks eller flere medlemmer. Når vi efterforsker en sag om tortur, sender vi generelt kun to eller tre«.

Siden starten af INPT har DIGNITY fulgt arbejdet tæt med støtte og rådgivning.

»DIGNITY har støttet vores arbejde sammen med andre internationale partnere, som deler vores bekymringer og vores sag om at forsvare menneskerettighederne. DIGNITY er en strategisk partner, som vi samarbejder med om undersøgelser, dokumentation og publikationer«, siger Fethi Jarray .

De penge, som den tunesiske stat afsætter til INPT, dækker de faste udgifter i forbindelse med monitoreringsaktiviteterne, men Fethi Jarray er glad for, at det internationale samfund også bidrager økonomisk. Ellers ville det ikke være muligt fuldt ud at finansiere ting som kommunikation, videnskabelig forskning og uddannelse af nye INPT-medlemmer.

»Vores partnere kompletterer vores budget ved at finansiere nogle dele af vores arbejde, som ellers ville være vanskelige inden for det budget, som staten finansierer«, siger Fethi Jarray .

Selv om Tunesien lige nu befinder sig i en overgangsfase præget af usikkerhed, er Fethi Jarray optimistisk på vegne af menneskerettighederne og bekæmpelsen af tortur i tunesiske fængsler.

»Vi kan se, at tingene bliver bedre, så jeg er optimistisk. Men jeg er også realist, og jeg ved, at nogle ting måske ikke ændrer sig i morgen. Vi er i gang med en uafvendelig proces, men den kan tage noget tid«.

Læs mere om DIGNITY's historie

Seneste nyheder