Vores nye rådgiver hjalp overgrebsofre i Kenya

Eva Nudd kæmpede i årevis i Kenyas retssystem for, at ofre for kønsbaseret vold kunne på oprejsning

Retfærdighed kan tage lang tid.

Det kan Eva Nudd, nyansat juridisk rådgiver i DIGNITY, tale med om.

Eva Nudd er født i Slovakiet, men har taget sin juridiske uddannelse i USA, hvor hun specialiserede sig i menneskerettigheder. De seneste syv år har hun arbejdet med retssager og fortalervirksomhed i Kenya, Uganda og flere andre afrikanske lande.

Som juridisk rådgiver i Open Society Justice Initiative, gravede hun sig ned i en sag om seks kvinder og to mænd, som alle var blevet udsat for seksuel og kønsbaseret vold under urolighederne efter det kenyanske valg i december 2007. Hundredvis af kenyanere blev dræbt, hundredtusinder tvangsmæssigt fordrevet fra deres hjem, og mindst 900 mennesker blev voldtaget eller udsat for andre seksuelle overgreb under den voldelige konflikt om, hvem der havde vundet præsidentvalget.

De otte overgrebsofre kom fra forskellige dele af Kenya. Mændene var blevet tvangsomskåret, og kvinderne voldtaget eller på anden måde udsat for voldsomme seksuelle overgreb. Både regeringens forskellige sikkerhedsstyrker og ikke-statslige aktører stod bag overgreb mod ofrene.

Syv år

Behandlingen ved første instans i det kenyanske retssystem tog syv år. I december 2020 afgjorde domstolen endelig, at den kenyanske regering var ansvarlig for seksuelle overgreb i fire af de otte sager.

Eva Nudd ser retssagen mod de otte ofre for den politisk motiverede vold efter valget i 2007 som en succes,  blandt andet fordi det er af retssagerne i kølvandet på urolighederne, der har ført til i hvert fald en delvis anerkendelse af den kenyanske regerings ansvar for overgreb.

»Det spørgsmål, som retten skulle forholde sig til, var, om regeringen var ansvarlig. Regeringens repræsentanter ønskede ikke at påtage sig ansvaret og hævdede, at de ikke vidste, at volden ville bryde ud, og at det var ikke-statslige aktører, der begik overgrebene. Men i fire af de otte sager blev regeringens ansvar anerkendt af retten«, forklarer Eva Nudd. Hun ser resultatet som »et lille skridt i den rigtige retning«.

Dommen skal i princippet give ofrene en erstatning fra den kenyanske stat og adgang til psykosociale og medicinske ydelser. Men lige nu er sagen anket.

Et team på ti advokater

I Kenya arbejdede Eva Nudd på et lille hold bestående af omkring ti advokater, hvoraf de fleste var kenyanere. Hendes rolle i det juridiske team var at rådgive om Kenyas menneskerettighedsforpligtelser efter de internationale konventioner og om, hvordan  de skulle anvendes i den konkrete retssag.

Eva Nudd forventer, at hendes vigtigste arbejdsområde i DIGNITY bliver Afrika. Lige nu er hun med til at kortægge mulighederne for at åbne et DIGNITY-landskontor i Afrika syd for Sahara. Og så skal hun arbejde på et nyt projekt om overbelægning af fængsler i ti lande verden over, inklusive Afrika.

Hun erkender, at det kræver en vis kulturel følsomhed at rejse til det globale syd for et hvidt menneske med europæisk eller nordamerikansk baggrund, som skal give gode råd om menneskerettigheder:

»For det meste blev min rådgivning godt modtaget i Kenya. Forklaringen er nok, at jeg boede i landet i årevis og havde brugt tid på at lære om landet og kulturen«, siger Eva Nudd, der godt forstår kritikken rettet mod vestlige organisationer, hvis eksperter tror, de ved det hele, før de overhovedet forlader lufthavnen efter landingen i for eksempel et afrikansk land.

»Det er utrolig vigtigt at lære at navigere i et nyt land. Man er nødt til at have et et åbent sind og ikke tro, at man ved alt. Dialog er vigtigt«, siger Eva Nudd.

Seneste nyheder