Ledige stillinger

Om DIGNITY
DIGNITY er en selvejende humanitær, politisk uafhængig institution. DIGNITY rehabiliterer torturoverlevere, der har opnået asyl i Danmark, har udviklingssamarbejde med organisationer i et antal udviklingslande og forskning i årsager til – og følger af tortur, udvikling af behandlingsmetoder og forebyggelse af tortur. Du kan læse mere om DIGNITY og DIGNITYs arbejde her på hjemmesiden.

DIGNITY betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge vores stillinger uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.


DIGNITY søger en erfaren psykolog med kompetencer inden for traumebehandling

Har du lyst til at arbejde med rehabilitering af traumatiserede flygtninge i et tværfagligt samarbejde? Er du en fagligt velfunderet psykolog med solid erfaring inden for udredning og behandling af traumer? Har du interesse i at arbejde i et tværkulturelt felt og i en international menneskerettighedsorienteret organisation?

DIGNITY søger postdoc-researcher

Danish Institute against Torture (DIGNITY) invites applicants for a postdoc position for the Safe Communities Safe Schools (SCSS) research project in Indonesia. This position is funded by Fondation Botnar (Switzerland) for 2-years. The postdoc-researcher  will collaborate with national partner in Denmark (University of Copenhagen), and international partner in USA to build the capacity of partners in Indonesia to use the SCSS model as a comprehensive approach to address children’s health and well being and school safety by engaging multi-disciplinary teams, using effective information-gathering tools, and building individualised school action plans that integrates research-based recommendations and evidence-based programming (when possible).

Legal Advisor for DIGNITY's international work on State Dialogue with the Criminal Justice Sector in North Africa (Maternity cover part-time)

DIGNITY – Danish Institute Against Torture seeks a Legal Advisor (part-time) for the period 1 January – 31 December 2020, with a solid background in international human rights law and with a specific focus on state obligations to combat torture.  

Psykiatrisk konsulent

Har du lyst til at arbejde ca. en dag hveranden uge med rehabilitering af traumatiserede flygtninge i et tværfagligt samarbejde i en international menneskerettighedsorganisation? Og har du interesse for og erfaring med udredning og behandling af patienter samt klinisk forskning?