Rapportering til FN og Europarådet

En stor del af vores nationale fortalervirksomhed består i at udarbejde skyggerapporter til FN’s traktatkomiteer, den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR) i Menneskerettighedsrådet og Europarådets torturkomité (CPT).

Indholdsfortegnelse