FN’s torturkomité anbefaler, at Danmark dropper at leje fængselspladser i Kosovo

Det er klare anbefalinger, som FN’s torturkomité netop har afleveret til Danmark. Der bliver anbefalet et stop for planerne om at leje fængselspladser i Kosovo samt at sikre bedre rettigheder for torturoverlevere i Danmark
FN's flag der flagrer i himlen

Der var emner nok at tage fat på for FN’s torturkomité, der havde Danmark til eksamen tidligere på måneden i Geneve.

Forud for møderne havde en koalition af 22 civilsamfundsorganisationer med DIGNITY i spidsen indsendt en såkaldt skyggerapport, der gjorde status over 28 retsemner, hvor der enten var sket forbedringer, stilstand eller tilbageskridt i forhold til eksamineringen i 2016.

”Danmark er et land, som ligger i toppen, når det kommer til at forebygge tortur, men derfor er det også vigtigt, at vi ikke lader det være en sovepude. Vores rettigheder er noget, som vi hele tiden skal arbejde for at styrke og overholde,” siger DIGNITY’s senior jurist Elna Søndergaard, der selv deltog i Geneve.

Hos DIGNITY er der særligt tre anbefalinger, som er vigtige:

Danmark skal droppe planerne om at leje fængselspladser i Kosovo

FN’s torturkomité vurderer blandt andet, at det er svært at implementere retten til besøg af nærtstående som familie. Derudover kan det være svært for Danmark at forebygge unødvendig magtanvendelse, der kan eksempelvis være en bekymrering om, hvorvidt lokale fængselsbetjente har den samme træning og forståelse for menneskeretslige standarder.  

Torturoverlevere i Danmarks rettigheder skal beskyttes bedre

FN’s torturkomité sætter streg under, at torturoverlevere ikke må administrativt frihedsberøves i Ellebæk, og de bør have ret til en torturundersøgelse i deres asylsager.

Større fokus på forebyggelse af umenneskelig og nedværdigende behandling i fængsler og psykiatrien

FN’s torturkomité lagde især vægt på, at Danmark skal være opmærksom på brugen af bæltefiksering i psykiatrien, som i dag er alt for høj. Derudover blev det bemærket, hvordan blandt andet nøgenvisitation og peberspray bruges. Det er alle tre situationer, som kan udvikle sig til umenneskelig og nedværdigende behandling, som er i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Læs mere om selve eksaminationen og skyggerapporten her: https://dignity.dk/nyheder/ny-rapport-danmark-skal-vaere-bedre-til-at-forebygge-kraenkelser-af-fns-torturkonvention/

Seneste nyheder