DIGNITYs bestyrelse

Louise Holck, formand

Vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder
(udpeget af Institut for Menneskerettigheder)

Christian Balslev-Olesen, næstformand

Konsulent
(udpeget af DIGNITYs bestyrelse)

Andreas Rudkjøbing

Formand for Lægeforeningen,
Ph.d., Afdeling for Folkesundhedstjeneste, Københavns Universitet
(udpeget af Lægeforeningen)

Karin Hansen

Afdelingslæge i DIGNITY
(medarbejdervalgt)

Allan Krasnik

Professor, Centerleder, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning,
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
(udpeget af Københavns Universitet)

Søs Nissen

Programleder, DIGNITY
(medarbejdervalgt)

Mette Hübertz

Budgetchef ved RUC
(Udpeget af RUC)

Dea Seidenfaden

Specialpsykolog i uddannelsesstilling
(udpeget af Dansk Psykolog Forening)

Line Gessø Storm Hansen

Kredsnæstformand Dansk Sygeplejeråd
(Udpeget af Dansk Sygeplejeråd)

Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformanden modtager hverken løn eller vederlag for deres arbejde.