DIGNITYs bestyrelse

Louise Holck, formand

Vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder
(udpeget af Institut for Menneskerettigheder)

Kristian Braad Jensen , næstformand

Advokat
(udpeget af Advokatrådet)

Christian Balslev-Olesen

Landedirektør, Zimbabwe,
Folkekirkens Nødhjælp
(udpeget af DIGNITYs bestyrelse)

Andreas Rudkjøbing

Formand for Lægeforeningen,
Ph.d., Afdeling for Folkesundhedstjeneste, Københavns Universitet
(udpeget af Lægeforeningen)

Morten Koch Andersen

Forsker, DIGNITY
(medarbejdervalgt)

Allan Krasnik

Professor, Centerleder, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning,
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
(udpeget af Københavns Universitet)

Søs Nissen

Programleder, DIGNITY
(medarbejdervalgt)

Vibeke Hjortdal

Professor, dr. med., Aarhus Universitetshospital
(udpeget af Det Frie Forskningsråd)

Dea Seidenfaden

Specialpsykolog i uddannelsesstilling
(udpeget af Dansk Psykolog Forening)