Danmark øger støtten til mental sundhed og retsforfølgelsesindsatser i Ukraine og Belarus

Den øgede støtte skal sikre yderligere kapacitetsopbygning af både det ukrainske og belarussiske civilsamfund. Her er der særligt fokus på, at ofre for tortur, menneskerettighedsovertrædelser og krigsforbrydelser får den rette psykosociale hjælp. Støtten går også til indsamling af bevismateriale til brug for retsforfølgning

Danmark har siden begyndelsen af den russiske invasion af Ukraine arbejdet for at sikre, at de ansvarlige for internationale forbrydelser begået i Ukraine bliver stillet til ansvar.

Den indsats kommer nu et spadestik dybere, fordi Danmark øger støtten både i Ukraine og Belarus med ca. 25 mio. kr. til DIGNITY’s arbejde på området.

Støtten er en del af Ukrainefonden og blev annonceret, da Udenrigsministeriet i efteråret efterspurgte danske indsatser med fokus på krigsforbrydelser og menneskerettighedsovertrædelser i de to lande.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Ruslands invasion i Ukraine og Ruslands stigende indflydelse i Belarus har store menneskelige konsekvenser for befolkningerne i de to lande. Mennesker bliver udsat for tortur, krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser, og de har brug for alt den hjælp, de kan få. Derfor støtter vi fra dansk side DIGNITYs vigtige arbejde i Ukraine og Belarus.”

Gennem den øgede indsats vil ukrainske civilsamfundsaktører blive trænet i at indsamle og opbevare beviser korrekt, så de kan blive overleveret til fx den ukrainske anklagemyndighed og Den Internationale Straffedomstol (ICC), og indgå i efterforskningen af internationale forbrydelser. Projektet vil desuden have fokus på korrekt håndtering af ofre og vidner for at undgå at genoplive mulige traumer og sikre den rette psykosociale støtte.

Direktør for DIGNITY Rasmus Grue Christensen udtaler:

”Vi er enormt glade for støtten, som vil gøre en konkret og positiv forskel. Vores arbejde bidrager til at styrke ukrainske og belarusiske menneskerettighedsorganisationer, hjælpe traumatiserede ofre og fremme retfærdighed for alvorlige menneskerettigheds- og krigsforbrydelser.”

Seneste nyheder