Hjælp på vej til torturofre i Ukraine

Foto: Ergün Cakal

For første gang skal DIGNITY arbejde med rehabilitering af torturofre og bedre dokumentation af tortur i Ukraine. Det sker i et samarbejde med to lokale partnere støttet af EU.

Det er efterhånden mange år siden, Ukraine tiltrådte FN’s torturkonvention.

Det skete tilbage i 1987, og Ukraine var dengang foregangsland – foran både Belgien, Tyskland og Island. Men på trods af omfattende lovgivning på området og myndighedernes villighed til at eliminere brug af tortur og anden umenneskelig behandling, er det fortsat udbredt, og eksperter peger i dag på et stort behov for både behandling af ofre samt dokumentation.

Situationen er særligt forværret, siden konflikten brød ud i det østlige Ukraine i 2014. Næsten seks år med kampe mellem ukrainsk militær og pro-russiske separatister har ført til omkring 1,4 millioner internt fordrevne og en rapport fra den uafhængige, internationale organisation International Alert har senere indikeret, at op mod 32 procent af dem kan lide af PTSD, 22 procent kan have angst og 17 procent depression.

Både FN’s særlige udsendte på tortur-området, Europarådets Torturkomité og FN’s Menneskerettighedsråd, har desuden påpeget overtrædelser af menneskerettighederne hos begge parter i konflikten, herunder udbredt brug af vold, tortur og umenneskelig behandling mod både konfliktens parter og civilbefolkningen. Derudover bliver psykologisk tortur – alt fra trusler og ydmygelser til langvarig søvnberøvelse – hyppigt brugt af ukrainsk politi.

At blive udsat for tortur er en traumatiserende oplevelse, og torturoverlevere har ofte mén i mange år efter i form af svære angstanfald, depression, flashbacks, koncentrationsbesvær, selvmordstanker og kroniske smerter i kroppen. Det gør det vanskeligt for dem at bygge et nyt liv op efter flugt eller komme videre med det liv, de allerede var i gang med.

Jo tidligere traumerne opspores, jo større er chancen dog for, at ofret kan blive rask. Men i Ukraine er der mangel på specialiseret personale, som kan opspore tegn på tortur, umenneskelig behandling eller traumer og give den nødvendige behandling. Det betyder også, at dokumentationen af brugen af tortur er mangelfuld, og derfor findes der næsten ingen eksempler på, at torturbødler bliver stillet til ansvar. Det sker primært, når enkelte sager bliver tager op i medierne, men størstedelen af sagerne ryger under radaren.

Formålet med det nye projekt er derfor at træne både jurister, sundhedspersonale og psykologer i at opdage, dokumentere og behandle ofre for tortur og anden umenneskelig behandling. Projektet er et samarbejde mellem DIGNITY og to ukrainske menneskerettighedsorganisationer, Forpost og SICH, og skal i sidste ende føre til bedre rehabilitering samt bedre mulighed for at føre sager om tortur.

Rasmus Grue Christensen, direktør i DIGNITY, siger om projektet:

»Brugen af tortur og vold er desværre udbredt i Ukraine – på trods af myndighedernes villighed til at gøre op med problemet. Flere års konflikt har desuden forværret situationen. Så der brug for, at vi nu arbejder for både behandling og dokumentation, så konfliktens ofre kan få den oprejsning, de har krav på«.

Elena Podolyan, direktør i Forpost, siger:

»Vi husker stadig konsekvenserne af at leve under det totalitære sovjetregime: Stor tolerance over for krænkelse af borgerrettigheder og en ufølsomhed over for krænkelse af både statslige og personlige kropsgrænser. Derfor er det nu ekstremt vigtigt at diskutere mekanismer til udryddelse af tortur i Ukraine offentligt, forbedre kvalifikationerne fra specialister og opbygge et pålideligt internationalt partnerskab.«

Og Dmitry Reva, direktør i SICH, udtaler:

»I vores aktiviteter sigter vi mod at hjælpe ofre for tortur og mishandling og vi står løbende over for problemet med manglen på effektive mekanismer til efterforskning af tortursager på statsniveau. Det betyder, at antallet af domfældelser mod gerningsmænd bag tortur er ekstremt lavt, og ofrene kan ikke regne med retfærdighed. Vi er overbeviste om, at samarbejdet med DIGNITY vil være en vigtig faktor i at ændre situationen til det bedre «.

Projektet er støttet af den Europæiske Union og løber over to år fra december 2019.

Denne udgivelse er skrevet med økonomisk støtte fra Den Europæiske Union. DIGNITY har alene ansvaret for indholdet, som ikke nødvendigvis reflekterer EU’s synspunkter.

Seneste nyheder