Pressemeddelelse: læs ny halvårsrapport fra IAPB

På et år har IAPB indsamlet over 10.000 vidneudsagn, udtalelser fra ofre og dokumenter om mulige grove menneskerettighedskrænkelser i Belarus

International Accountability Platform for Belarus (IAPB) har siden lanceringen for et år siden indsamlet over 10.000 vidneudsagn, udtalelser fra ofre og dokumenter og 500.000 tekster fra sociale medier og andre offentligt tilgængelige kilder om brud på internationale konventioner begået i Belarus.

Menneskerettighedssituationen i Belarus og i regionen er drastisk forværret gennem de senere år. På den baggrund har IAPB ydet vigtig støtte til en undersøgelse ledet af FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) og nationale anklagemyndigheder for at sikre, at gerningsmændene kan stilles til ansvar.

Belarusere, der bruger deres ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed, udsættes fortsat for undertrykkelse af Lukasjenko-regimet. Det skete blandt andet under de nylige protester mod Belarus’ mulige støtte til Ruslands aggression mod Ukraine og den efterfølgende konflikt. Der er nu mere end 1.000 politiske fanger i Belarus, og mere end 100.000 belarusere er tvunget i eksil.

IAPB’s anden halvårsrapport rapport beskriver det betydelige arbejde, Belarus-platformen har udført gennem de seneste seks måneder for at sikre, at den store mængde af information og beviser effektivt kan bruges af organer, der står for retsforfølgning.

»Vi arbejder hårdt for at sikre, at hvert vidneudsagn, hvert øjebliksbillede i rækken af forbrydelser begået af det belarusiske regime mod dets egen befolkning bliver bevaret til international vurdering og fremtidig retsforfølgning af gerningsmændene«, siger Pavel Sapelko, jurist og repræsentant for den belarusiske menneskerettighedsorganisation Viasna, der indgår i IAPB’s ledelse.

Stil gerningsmændene for retten

Ved afrapporteringen til FN’s Menneskerettighedsråd 17. marts 2022 fremgik det, at OHCHR vurderer, at statslige myndigheder i Belarus bruger uforholdsmæssig magt og vilkårligt anholder og tilbageholder demonstranter, der udsættes for tortur, voldtægt, seksuel vold og andre former for umenneskelig behandling.

IAPB har givet OHCHR adgang til ofre og vidner, opdateringer fra sociale medier og offentligt tilgængelige artikler og andet materiale. I lyset af FN’s Menneskerettighedsråds nylige beslutning om forlængelse af OHCHR’s undersøgelse stiller IAPB nu alle indsamlede oplysninger og beviser til rådighed for FN-undersøgelsen.

»Selv om vi nu står over for nye udfordringer, er det vigtigt, at vi fastholder fokus på forbrydelser mod menneskeheden i Belarus«, siger Victoria Federova, der i IAPB repræsenterer den belarusiske organisation International Komité til Efterforskning af Tortur i Belarus.

»Det er nødvendigt at tage alle juridiske midler i brug, så gerningsmændene kan stilles for retten og retsstaten og respekten for menneskerettighederne i Belarus genoprettes. Retsforfølgning efter princippet om universel jurisdiktion er den mest nærliggende fremgangsmåde for ofrene for tortur og andre menneskerettighedskrænkelser i Belarus, især for dem, der er flygtet ud af landet«, siger hun.

Støt strafferetlige myndigheder

Landene er i henhold til internationale konventioner forpligtet til at følge opfordringer fra FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder til at gennemføre uafhængige undersøgelser af omfanget og arten af krænkelserne og af den belarusiske regerings politik på området. En nærmere undersøgelse af disse forhold kan bidrage til at fastslå, at der er begået forbrydelser mod menneskeheden.

IAPB støtter allerede anklagemyndigheder i en række europæiske lande ved at forberede sig på at dele bevismateriale og analyser til støtte for efterforskningen af internationale forbrydelser begået i Belarus. Det er afgørende for at sikre, at gerningsmændene, herunder personer i magtpositioner, kan stilles til ansvar, at der allerede nu skabes et sådant grundlag for fremtidig retsforfølgning.

»Ikke alene er antallet af internationale forbrydelser mod belarusere steget siden valget i 2020. Ingen er blevet stillet til ansvar. Vi forsøger at afhjælpe det ved at opbygge en samling af beviser, der lever op til strafferetlige standarder«, siger Kate Vigneswaran, fungerende chef for IAPB og ledende jurist hos DIGNITY, der står i spidsen for IAPB.

»Vores fokus er nu på at fortsætte med at efterforske internationale forbrydelser begået i Belarus og sikre, at ansvarlige organer har, hvad de har brug for, for at stille gerningsmændene for retten«, siger hun.

Kontaktpersoner:

(Engelsk) Kate Vigneswaran, fungerende chef for IAPB: kavi@dignity.dk

(Belarusisk/russisk) Victoria Federova, repræsentant for International Komité til Efterforskning af Tortur i Hviderusland i IAPB’s ledelse: gomellawyer@gmail.com

(Belarusisk/russisk) Pavel Sapelko, repræsentant for Viasna i IAPB’s ledelse: p.sapelko@gmail.com

(Dansk/engelsk) Therese Rytter, juridisk chef, DIGNITY: TR@dignity.dk

Baggrund

IAPB er et konsortium af uafhængige ikke-statslige organisationer, der er gået sammen om at indsamle, konsolidere, verificere og bevare beviser for grove menneskerettighedskrænkelser, der udgør forbrydelser i henhold til internationale konventioner, og som antages at være begået af belarusiske myndigheder og andre i tiden op til og efter præsidentvalget i 2020. IAPB har til formål at bistå menneskerettighedsorganer og anklagemyndigheder, der søger skyldige stillet til ansvar.

Stater uden for Belarus kan udøve universel jurisdiktion med mulighed for at efterforske og retsforfølge gerningsmændene til visse forbrydelser i henhold til internationale konventioner, selvom sådanne forbrydelser er begået uden for deres territorium og uanset gerningsmændenes eller ofrenes nationalitet.

IAPB’s ledelse er sammensat af de to belarusiske menneskerettighedsorganisationer Viasna og International Komité til Efterforskning af Tortur i Belarus og den internationale anti-tortur-organisation REDRESS samt DIGNITY, som står i spidsen for IAPB.

IAPB støttes af en lang række stater: Østrig, Belgien, Canada, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Letland, Litauen, Holland, Norge, Polen, Rumænien, Slovakiet, Schweiz, Liechtenstein, Storbritannien og USA samt EU.

Seneste nyheder