Faktaark Sundhedsfaglig afdeling

Dette er en række faktaark, der hver definerer en metode til tortur eller mishandling, og opsummerer relaterede internationale standarder og beskriver de sundhedsmæssige konsekvenser. Vi bruger torturdefinitionen i FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (UNCAT). Formålet med faktaark er at styrke partnere med information; og øge kendskabet til professionelt personale der møder overlevende og at indlede dialog om brugen af ​​disse metoder.

Få en mail, når der udgives nye sundhedsfaglige faktaark.

No.1

Falanga

No.2

Telefono

No.3

Electric discharge weapons

No.4

Pepper spray

No.5

Waterboarding

No.6

Solitary confinement

No.7

Torture by asphyxiation

No.8

Positional torture

No.9

Deprivation of food

No.10

Deprivation of water

No.11

Suspension

No.12

Cigarette burns

No.13

Forced genital examination

No.14

Beatings

No.15

Deprivation of sleep

No.16

Handcuffing

No.17

Force feeding

No.18

Prison overcrowding

No.19

Sensory Deprivation

No. 20

Death Penalty

No. 21

Sexual Torture