Sundhedsfaglige faktaark

Dette er en række faktaark, der definerer torturmetoder og deres sundhedsmæssige konsekvenser. Vi bruger torturdefinitionen i FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (UNCAT).

Få en mail, når der udgives nye sundhedsfaglige faktaark.

No.6

Solitary confinement

No.7

Torture by asphyxiation

No.8

Positional torture

No.9

Deprivation of food

No.10

Deprivation of water

No.12

Cigarette burns

No.13

Forced genital examination

No.15

Deprivation of sleep

No.17

Force feeding

No.18

Prison overcrowding

No.19

Sensory Deprivation

No. 20

Death Penalty

No. 21

Sexual Torture